Beroep wijnmaker

Wijnmakers zijn verantwoordelijk voor de wijnkelders vanaf de aankomst van de druiven tot de verpakking en de distributie ter plekke. Zij waarborgen de kwaliteit in alle stadia, in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Productieprocessen van wijnmakerijen

  Productieprocessen van wijnmakerijen en veiligheidseisen. Wijnbereidingsprincipes. Engineering en flowprocestechnologie (pompen en slangen).

Vaardigheden

 • Wijnkelder beheren

  Regelmatig inspecteren om ervoor te zorgen dat uw personeel de vastgestelde procedures voor wijnkelders en uitgiftebuffetten volgt. Wijnvoorraden en voorraden in uitgiftebuffetten onder de juiste omstandigheden bewaren. Beschadiging van flessen, recipiënten, verpakkingen of de inhoud daarvan door uzelf of uw personeel tot een minimum beperken.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Wijnproductie beheren

  De wijnproductie beheren en de productiepijplijn en -volumes evalueren.

 • Druiven pletten

  Druiven manueel of mechanisch pletten om wijn te produceren.

 • Kwaliteit van druiven controleren

  Tijdens het teeltseizoen de kwaliteit en kwantiteit van de druiven bespreken met de wijnbouwers.

 • Kelderoperaties beheren

  Leiding geven aan en toezicht houden op de dagelijkse kelderactiviteiten en de directe doorstroming van de werkopdrachten. Beheren van de kelder- en bewaarprocedures voor dranken die voldoen aan de geldende wetgeving en het organisatorische beleid.

 • Cilinders met samengeperst gas klaarmaken

  De volle fust of gascilinder plaatsen. Controleren of de nieuwe fust of gascilinder het juiste product bevat en de juiste datum vermeldt. Hem aansluiten en controleren of het correct werkt. Gebruikte fust of gascilinder loskoppelen en klaarzetten voor verzending. Al deze procedures zorgvuldig uitvoeren met inachtneming van de veiligheid en beproefde technieken. Doeltreffend omgaan met lekken in fusten of gascilinders en, zo nodig, de aangewezen persoon daarvan in kennis stellen.

 • Advies geven over kwaliteitsverbetering van wijn

  Advies geven over de verbetering van de wijnkwaliteit, met name wat de technische aspecten van de wijnbouw betreft

 • Dranktoevoerslangen reinigen

  Dranktoevoerslangen regelmatig ontdoen van vuil en ontsmetten, in overeenstemming met de operationele procedures.

 • Keldervoorraden beheren

  Ervoor zorgen dat de kelderbestanden regelmatig worden gecontroleerd. Eventuele problemen oplossen in overeenstemming met organisatorische procedures.

 • Kwaliteit van wijn controleren

  De wijn proeven en ernaar streven de kwaliteit te verbeteren. Ontwikkelen van nieuwe stijlen van wijn. Ervoor zorgen dat de kwaliteit tijdens alle productiefasen, ook bij het bottelen, in stand wordt gehouden. Registreren van kwaliteitscontroles in lijn met de specificaties. De verantwoordelijkheid op zich nemen voor het behoud van alle kwaliteitsparameters voor alle wijnen.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

Optionele kennis en vaardigheden

productieondernemingen beheren leiding geven aan agrarisch personeel verschillende communicatiekanalen gebruiken biologische landbouw zorgen dat documenten juist worden beheerd

Source: Sisyphus ODB