Beroep winkeldetective

Winkeldetectives zien toe op de activiteiten in de winkel om winkeldiefstal te voorkomen en op te sporen. Zodra een persoon op heterdaad is betrapt, nemen zij alle wettelijke maatregelen, waaronder melding bij de politie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

Vaardigheden

 • Veiligheidsincidenten in de winkel documenteren

  Het opstellen van documentatie en specifieke rapporten van de veiligheidsbedreigingen, -waarnemingen en -incidenten, zoals winkeldiefstal, om, indien nodig, als bewijs tegen de overtreder te gebruiken.

 • Winkeldiefstal voorkomen

  Identificeren van winkeldieven en methoden waarmee winkeldieven proberen te stelen. Beleid en procedures implementeren voor het voorkomen van diefstal.

 • Verkoopruimten controleren om veiligheidsredenen

  Het gedrag van klanten in verkoopruimten observeren om de orde en veiligheid te handhaven en potentiële risico's te herkennen.

 • Overtreders aanhouden

  Overtreders en indringers in een bepaald gebied tegenhouden.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Personen ondervragen

  Personen ondervragen op zodanige wijze dat zij informatie verschaffen die nuttig kan zijn voor een onderzoek en die zij mogelijk hebben geprobeerd te verbergen.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Surveillancemateriaal controleren

  Toezicht houden op de werking van de apparatuur die wordt gebruikt voor de surveillance en de verzameling van inlichtingen om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en om de hierdoor ontdekte surveillance-informatie te verzamelen.

 • Daders confronteren

  Winkeldieven confronteren met hun daden door bewijzen voor te leggen, zoals video-opnamen.

 • Verdacht gedrag identificeren

  Personen of klanten die zich schuldig hebben gemaakt aan verdacht gedrag snel weten te herkennen en te identificeren en ze nauwlettend in de gaten houden.

Optionele kennis en vaardigheden

risicoanalyses uitvoeren regelgeving inzake brandveiligheid brandblussers gebruiken burgerlijk recht beveiligingscontroles uitvoeren strafrecht methoden controleren wettelijke vereisten met betrekking tot munitie terroristische dreigingen vaststellen radioapparatuur gebruiken conflictbeheersing toepassen

Source: Sisyphus ODB