Beroep Wiskundig assistent

Een wiskundig assistent ondersteunt bij het verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren van mathematische gegevens. De wiskundig assistent geeft welke middelen (zowel financieel als human resources) hiervoor nodig zijn en vervolgens voert hij de verzameling en statistische analyse van de data uit. Bij de analyse maakt hij gebruik van standaard computer softwareprogramma's. De wiskundig assistent beslist ook hoe de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in grafieken en tabellen. Tenslotte schrijft hij een onderzoeksrapport. Gedurende dit proces ziet hij toe op de werkzaamheden van statistische medewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken wiskundig assistent

 • Assisteren bij de uitvoering (verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren) van een statistisch onderzoek.
 • Inschatten van de hoeveelheid kosten van materiaal en menskracht dat nodig is voor het onderzoek.
 • Uitvoeren van technische taken uitvoeren bij opzet, onderhoud en gebruik onderzoeksdatabases (bijv. volkstellingen of surveys).
 • Uitvoeren van taken en kwaliteitscontrole bij het verzamelen van data (bijv. volkstellingen of surveys).
 • Toepassen van statistische, mathematische en actuariële principes, werkwijzen en berekeningen.
 • Produceren van grafieken en tabellen.
 • Schrijven van onderzoeksrapportages.
 • Controleren van het werk van statistische medewerkers.

Gerelateerde beroepen actuariaat

 • Actuarieel medewerker
 • Actuaris
 • Operations research analyst

Source: Sisyphus ODB