Beroep zeeman

zeeman
Credits: Shutterstock.com

Matrozen zijn leden van de bemanning van een binnenvaartschip. Zij mogen aan het roer, aan het dek, in het laadruim en in de machinekamer werken. Zij kunnen worden opgeroepen om nood-, levensreddings-, schadebeheersings- en veiligheidsuitrusting te gebruiken. Zij verrichten alle werkzaamheden die verband houden met het te water laten van reddingsuitrusting en worden geacht dekuitrusting, meer- en verankeringsuitrusting te kunnen bedienen.

Zeeman: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken zeeman

 • Loopt wacht op het dek of op de brug om eventuele obstakels te signaleren of om herkenningspunten zoals boeien en vuurtorens te localiseren.
 • Licht de leidinggevende in wanneer hij/zij andere schepen, herkenningspunten of mogelijke gevaren signaleert.
 • Laadt en lost lading van het schip en zet de lading vast.
 • Bestuurt het schip onder begeleiding van de leidinggevende, volgt de vastgestelde koers en geeft zonodig aanwijzingen aan de stuurman.
 • Observeert op de brug indien de automatische piloot is ingeschakeld, verifieert de juistheid van de koers, bijv. m.b.v. een magnetisch kompas.
 • Verricht benodigde handelingen met touwen, meertrossen, loopplanken etc. bij het meren en ontmeren van het schip.
 • Loopt wacht bij de loopplank als het schip in de haven ligt om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen het schip betreden.
 • Bedient, onderhoudt en repareert scheeps- en dekapparatuur en machines (bijv. lieren, kranen, laadapparatuur, touwen en brandbestrijdings- en veiligheidsmiddelen).
 • Verwijdert roest, behandelt en schildert het schip en assisteert bij het onderhouden en repareren van de scheepsmotoren en mechanische apparatuur.
 • Onderhoudt reddingsboten en reddingsmiddelen, takelt deze omhoog of omlaag en bemant deze in noodgevallen.
 • Houdt het schip (dek, scheepsruimten, laadruim) schoon, maakt water-, ballast en olietanks schoon.
 • Hijst en strijkt de vlag van het schip.

Gerelateerde beroepen ondersteunende diensten (intern)

 • Administrateur opleidingen en leerlingen
 • Boekhouder
 • Botanisch curator
 • Buitendienst medewerker agrarische producten
 • Buitendienst medewerker, andere producten/diensten
 • Buitendienstmedewerker
 • Buitendienstmedewerker technische producten (excl. automatisering)
 • Calculatiemedewerker
 • Cartograaf
 • Catering medewerker
 • Directeur productie, operationele zaken
 • Fondsenwerver
 • Helpdeskmedewerker IT, gebruikersondersteuner
 • Hoofd afdeling financiën
 • Hoofd afdeling HRM
 • Hoofd afdeling inkoop
 • Hoofd afdeling marketing
 • Hoofd afdeling public relations
 • Hoofd afdeling reclame
 • Hoofd afdeling sales
 • Inkoper
 • Inkoper agrarische producten
 • Inkoper technische producten
 • Klusjesman
 • Landmeter, meettechnicus
 • Logistiek medewerker
 • Marketing professional
 • Medewerker marketing, pr, reclame
 • Medewerker transportadministratie
 • Personeelsplanner, roostermaker
 • Public relations professional
 • Receptionist, telefonist
 • Schoonmaker kantoren, scholen, andere gebouwen
 • Schrijver technische teksten
 • Technisch illustrator
 • Transportplanner

Kennis

 • Ankers die worden gebruikt bij transport op zee

  Onderscheid tussen verschillende soorten ankers die in het zeevervoer worden gebruikt, afhankelijk van het type vaartuig, de kenmerken van de haven en de wettelijke voorschriften.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

Vaardigheden

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Schepen in de haven verankeren

  Schepen in de haven verankeren volgens het type vaartuig.

 • Scheepsdekken schilderen

  Roest opsporen en verwijderen met primers en kitten; scheepdeken schilderen om het oxidatieproces af te weren.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven

  De door de passagiers verstrekte informatie doorsturen naar de leidinggevenden. Het interpreteren van de claims van passagiers en de follow-up van de verzoeken.

 • Schepen havens binnenleiden

  Veilig in en uit de haven navigeren; communiceren en samenwerken met de kapitein en de bemanning van het schip; bedienen van de communicatie- en navigatie-instrumenten van het schip; communiceren met andere schepen en het havencontrolecentrum.

 • Dek van schepen schoonmaken

  Het dek van het schip schoonmaken door het te vegen en grondig te wassen. Verwijder overbodig zout en water om oxidatie te voorkomen.

 • Onderdelen van vaartuigen reinigen

  Reinig machinekamers en componenten van vaartuigen met gebruik van passende reinigingsmaterialen; zorg voor naleving van milieuwetgeving.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Schepen vastmaken met touw

  Gebruiken van touw om het schip bij aankomst of voor vertrek vast en los te maken.

 • Uitkijken naar maritieme navigatiehulpmiddelen

  Uitkijken naar navigatiehulpmiddelen (vuurtorens en boeien), obstakels en andere mogelijke vaartuigen. Navigatiehulpmiddelen interpreteren, informatie meedelen en instructies ontvangen van de kapitein.

 • Apparatuur aan dek gereedmaken

  Maak gebruik van een hele reeks dekuitrusting, met inbegrip van waterdichte mariene deuren, luiken, lieren, pompen, klampen, draadleiders, patrijspoorten, harpen, wartels, tanktopdeksels, ankers en bolders; Het voorbereiden en organiseren van apparatuur op de vereiste locaties en hoeveelheid aan boord van een vaartuig.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Reddingsboten klaarmaken

  De reddingsboten in schepen voorbereiden vóór vertrek, zorgen voor een volledige functionaliteit in geval van nood, de instructies voor de reddingsboten volgen.

 • Schepen naar dokken leiden

  Een schip veilig geleiden naar een dok en het verankeren.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Echoloodapparatuur bedienen

  Bedienen van technologische apparatuur om de diepte van de oceaan te meten. Berekenen en interpreteren van de resultaten, en deze communiceren aan het management.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden

  Assisteren bij verankeringsoperaties; apparatuur bedienen en helpen bij verankeringsmanoeuvres.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Traditionele apparatuur voor de meting van waterdiepte gebruiken

  Traditionele apparatuur voor de meting van waterdiepte gebruiken, bijv. gewichten aan een lijn, en traditionele technieken voor het meten van de waterdiepte, met name langs kustlijnen en nabij havens.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen veiligheidsinspecties aan boord uitvoeren beschikken over computervaardigheden omgaan met moeilijke werkomstandigheden zware gewichten tillen op uitkijk staan tijdens maritieme operaties soorten zeeschepen helpen bij maritieme reddingsoperaties

Source: Sisyphus ODB