Beroep zeevisser

Werknemers in de diepzeevisserij werken aan boord van vissersvaartuigen om diepzeevis te vangen voor de verkoop of levering van diepzeevis. Zij gebruiken apparatuur zoals hengels en netten om diepzeevis te vangen volgens de geldende wet- en regelgeving. De werknemers van de diepzeevisserij vervoeren, hanteren en bewaren ook vis door deze te zouten, te koelen of in te vriezen.

Zeevisser: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen visserij

 • Algenkweker
 • Aquacultuurtechnici
 • Hulpkracht viskwekerij of aquacultuur
 • Kustvisser
 • Manager/directeur aquacultuurbedrijf
 • Manager/directeur viskwekerij
 • Medewerker aquaculture
 • Medewerker aquacultuur, anders
 • Medewerker kwekerij mossels, oesters, zeevis, schaal- en schelpdieren
 • Medewerker viskwekerij
 • Meewerkend voorman visserij
 • Mosselkweker, oesterkweker, schaal- en schelpdieren, zeevis
 • Oester duiker
 • Technicus viskwekerij
 • Viskweker
 • Visser binnenwateren
 • Visser kust- en binnenwateren
 • Visserij adviseur

Kennis

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

  Fundamentele aspecten van de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee, waaronder het gedrag van schepen binnen zichtafstand van elkaar, navigatielichten en -bakens, grote licht- en akoestische signalen, signalering en boeien op zee.

 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij

  De Gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de richtlijnen voor professionele vissers.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Regelgeving voor de visserij

  De studie en analyse van verschillende benaderingen van het visserijbeheer, rekening houdend met internationale verdragen en industrienormen, gericht op het analyseren van de voorschriften inzake visserijbeheer. 

 • Bederf van visproducten

  Proces van ontbinding en bederf van visproducten: fysische, enzymatische, microbiologische en chemische processen die na de visvangst plaatsvinden.

 • Kwaliteit van visproducten

  Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van visproducten. Bijvoorbeeld verschillen tussen soorten, de impact van vistuigen en parasieten op het behoud van de kwaliteit.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden

  Algemene risico's die zich voordoen bij het werken aan vissersboten en specifieke risico's die zich alleen voordoen in bepaalde vissituaties. Preventie van bedreigingen en ongevallen.

 • Vistuig

  Beschrijving van de verschillende bij de visvangst gebruikte vistuigen en hun gebruiksmogelijkheden.

 • Functies van apparatuur aan dek van een schip

  Kennis van en toezicht op de dek- en veiligheidsuitrusting en de voorzieningen voor het hijsen van schepen.

Vaardigheden

 • Uitrusting voor vissersboten gebruiken

  Visuitrusting en het dek van het schip opstellen voor succesvolle vangactiviteiten zoals aangegeven door de leidinggevende. Het uitzetten en binnenhalen van het vistuig om de optimale werking ervan te bereiken.

 • Visproducten behandelen

  Vis voorzichtig en hygiënisch behandelen om de kwaliteit te behouden. De voor opslag bestemde visproducten op adequate wijze voorbereiden.

 • Machines voor visuitrusting bedienen

  Machines voor het vormen van vistuig of -accessoires, zoals staven, haken en lijnen, opzetten en exploiteren.

 • Navigatiewachten houden

  De principes in acht nemen bij het houden van een navigatiewacht. Overnemen, aannemen en doorgeven van een wacht. Het schip besturen en routinewerkzaamheden uitvoeren tijdens een wacht. Veiligheids- en noodprocedures in acht nemen. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen tijdens een wacht en onmiddellijk maatregelen treffen in geval van brand of ongeval.

 • In de buitenlucht werken

  Het hoofd bieden aan de verschillende klimaatomstandigheden, zoals hitte, regen, koude of sterke wind.

 • Visproducten bewaren

  Visproducten plaatsen en indelen voor een goede conservering. Passende omstandigheden handhaven voor de conservering van visproducten.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden

  Assisteren bij verankeringsoperaties; apparatuur bedienen en helpen bij verankeringsmanoeuvres.

 • Scheepsapparatuur bedienen

  Bedienen van scheepsuitrusting zoals motoren en generatoren, lieren en HVAC-systemen. De verantwoordelijkheid voor alle buitenuitrusting en een deel van de binnenuitrusting op zich nemen. Ervoor zorgen dat de dekuitrusting veilig wordt bediend.

 • Helpen bij onderhoud van schepen

  Bijdragen aan het onderhoud en de reparatie van het schip met behulp van schilder-, smeer- en reinigingsmiddelen en -apparatuur. Uitvoeren van routinematige onderhouds- en reparatieprocedures. Afvalmateriaal veilig verwijderen. Toepassen, onderhouden en gebruiken van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Hulpdiensten bijstaan

  De politie en hulpdiensten bijstaan waar nodig.

 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen

  Deelnemen aan manoeuvres in de haven: aanleggen, ankeren en andere aanmeeractiviteiten. Bijdragen aan een veilige brugwacht.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

Optionele kennis en vaardigheden

visdelen verwijderen internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem middelen voor machinekamers beheren wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem radarnavigatie gebruiken overleven op zee in geval van verlaten van een schip veiligheidsinspecties aan boord uitvoeren reddingsapparatuur van een schip bedienen veiligheids- en nooduitrusting van vaartuigen onderhouden gekaakte vis wassen visverwerkende apparatuur bedienen rapporteren aan kapitein scheepslogboeken bijhouden trainingsprocedures van visserijen ondersteunen vis en schaaldieren verkopen weersvoorspellingen analyseren helpen bij maritieme reddingsoperaties brandbestrijdingssystemen radars bemanning van een schip coördineren apparatuur aan dek gereedmaken anatomie van vissen omgaan met vracht branden blussen visserijbeheer traditionele apparatuur voor de meting van waterdiepte gebruiken reddingsboten klaarmaken weerkundige gegevens verzamelen vaartuigen losmaken maritiem engels gebruiken dek van schepen schoonmaken echoloodapparatuur bedienen schepen vastmaken met touw

Source: Sisyphus ODB