Beroep zendtechnicus

Zendtechnici installeren, doen de opstart, bewaken en herstellen apparatuur die wordt gebruikt voor de transmissie en ontvangst van televisie- en radiosignalen. Zij zorgen ervoor dat alle materialen overeenkomstig de transmissietermijn beschikbaar zijn in een geschikt formaat van uitzendbare kwaliteit. Zendtechnici onderhouden en herstellen deze apparatuur ook.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Principes van elektronische apparatuur

  De studie van elektrische energie, meer in het bijzonder van elektronen en hun beïnvloeding, en de belangrijkste beginselen daaruit ten aanzien van geïntegreerde schakelingen en elektrische systemen.

 • Mediaformaten

  De verschillende formaten waarin de media aan het publiek kunnen worden aangeboden, zoals papieren boeken, e-boeken, banden en het analoge signaal.

 • Uitzendapparatuur

  Het gebruik en de bediening van uitzendapparatuur, waaronder zendtafels, routers, microfoons, apparatuur met dubbele compressie en andere apparatuur.

 • Audiovisuele producten

  De verschillende soorten audiovisuele producten en hun vereisten, zoals documentaires, lowbudgetfilms, televisieseries, platen, cd’s.

Vaardigheden

 • Opnamebron selecteren

  De bron waaruit programma’s worden geregistreerd, zoals satelliet of studio, selecteren.

 • Activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio

  Bewaken van de dagelijkse werkzaamheden in een geluidsopnamestudio. Ervoor zorgen dat personen die betrokken zijn bij de activiteiten in de opnamestudio de gewenste geluidskwaliteit kunnen produceren volgens de specificaties van de klant. Ervoor zorgen dat het materiaal onderhouden en beschikbaar is.

 • Elektronische apparatuur onderhouden

  Elektronische apparatuur controleren en herstellen. Storingen en fouten opsporen en maatregelen nemen om schade te voorkomen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Geluidskwaliteit beheren

  Voer geluidscontroles uit. Zet audioapparatuur op voor optimale geluidsuitvoer voor en tijdens de uitvoering. Stel het volume af tijdens uitzendingen door controle van de audio-uitrusting 

 • Elektronische instrumenten kalibreren

  De betrouwbaarheid van een elektronisch instrument corrigeren door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentieapparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten. Dit moet regelmatig gedaan worden door de fabrikant en met behulp van kalibreerapparatuur.

 • Laagspanningskabels installeren

  Plannen, implementeren, problemen oplossen en testen van laagspanningskabels.

 • Geluidsapparatuur bedienen

  Technologieën toepassen voor het simuleren of opnemen van geluiden, bijvoorbeeld spreken of het geluid van elektrische of mechanische instrumenten.

 • Elektronische meetapparatuur bedienen

  Bedienen van een breed assortiment aan apparaten voor het meten van elektronische kenmerken van systeemcomponenten, zoals optische stroommeters, vezelstroommeters, digitale stroommeters en multimeters.

 • Software voor geluidsweergave gebruiken

  Software en apparatuur bedienen die digitale analoge geluiden en geluidsgolven omzetten en weergeven in het gewenste waarneembare audiogeluid dat gestreamd moet worden

 • Uitzendapparatuur opstellen

  Instellen en kalibreren van zendapparatuur voor het produceren, schakelen, ontvangen, opnemen, bewerken en reproduceren van televisie- en radiosignalen.

 • Audiovisuele uitrusting onderhouden

  Verrichten van routinetaken op het gebied van het onderhoud van audiovisueel materiaal en van kleine reparaties, zoals het vervangen van onderdelen en het kalibreren van de instrumenten, op uitrusting die voor het verwerken van geluid en beelden wordt gebruikt.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

 • Kwaliteit van uitzendingen volgen

  De sterkte, duidelijkheid en betrouwbaarheid van inkomende en uitgaande signalen aanpassen om de apparatuur zo nodig aan te passen om de kwaliteit van de uitzending te handhaven.

Optionele kennis en vaardigheden

uitzenden met internetprotocol ict-systeem beheren uitzendapparatuur onderhouden geluidsapparatuur opstellen opgenomen geluid bewerken draagbare uitzendapparatuur in het veld opstellen internetprotocolconfiguratie onderhouden ict-communicatieprotocollen audiotechnologie geluidssignaalprocessors bedienen audiovisuele randapparatuur opstellen audiovisuele uitrusting integratietesten uitvoeren signalen geven aan omroepers antenne naar schotel richten multimedia-inhoud aanbieden videobeelden monteren videotransmissies aanpassen meersporengeluid opnemen apparatuur voor uitzendingen op afstand bedienen programmeringen uitwerken

Source: Sisyphus ODB