Beroep zuiveltechnoloog

Zuiveltechnologen houden toezicht op en coördineren productieprocessen, operationele activiteiten en onderhoudsmedewerkers in fabrieken waar melk, kaas, roomijs en/of andere zuivelproducten worden geproduceerd. Zij helpen levensmiddelentechnologen bij het verbeteren van processen, het ontwikkelen van nieuwe voedingsmiddelen en het vaststellen van procedures en normen voor productie en verpakking.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Specificaties voor de productie van zuivel

  Specificaties, voorschriften en normen die gevolgd moeten worden op het gebied van zuivelproductie. De productveiligheid vanaf de grondstoffen tot de verpakte toestand.

 • Kaas stremmen

  Het stremproces: het scheiden van melk in vast stremsel en vloeibare wei. Dit gebeurt meestal door de melk te verzuren en er stremsel aan toe te voegen dat afkomstig is uit de maag van kalveren. Ook wordt steeds vaker bacterieel stremsel gebruikt.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Zuivelproducten

  Variëteit van zuivelproducten zoals melk, boter, kaas en geëvaporeerde melk in vloeibare, vaste of poedervorm.

 • Microbiologie van verse melk

  Soorten bacteriën aanwezig in melk vóór pasteurisatie.

 • Melkproductieproces

  Het beheer van de stadia in de productie van melk in fabrieken, waaronder pasteuriseren, scheiden, uitdampen, drogen, koelen, bewaren enz.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

Vaardigheden

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Materialen voor zuiveltesten gebruiken

  De juiste apparatuur gebruiken voor een reeks tests op de zuivelproducten om betrouwbare resultaten te verkrijgen.

 • Sensorisch onderzoek uitvoeren

  De kwaliteit van een bepaald soort voedingsmiddel of drank beoordelen op basis van onder meer uitzicht, geur, smaak en aroma. Mogelijke verbeteringen en vergelijkingen met andere producten voorstellen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Betrouwbaar handelen

  Handelen op een manier die vertrouwen inboezemt.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Afwijkingen bij de melkproductie volgen

  Controleren van melkproductieprocessen op afwijkingen en non-conformiteiten.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

Optionele kennis en vaardigheden

voorraad van goederen in productie bijhouden corrigerende acties beheren omgaan met managers voedselallergieën voortdurende verbetering van teams aanmoedigen omgaan met collega’s milieubeheersystemen gebruiken wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven rijpproces van kaas biotechnologie vloeistofvoorraden controleren assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen monsters etiketteren factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken productieprocessen analyseren voor verbetering regelgeving voor de productie van ijs gistingsproces van voedingswaren financiële draagkracht voedingsmiddelenwetgeving kaassoorten enzymatische verwerking droogproces aanpassen aan goederen warmtebehandeling toepassen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie filosofieën over voortdurende verbetering

Source: Sisyphus ODB