Beroep zweminstructeur

zweminstructeur
Credits: Shutterstock.com

Zwemleraren trainen en adviseren groepen of individuen over zwemmen. Ze plannen trainingen en leren verschillende zwemstijlen zoals borstcrawl, schoolslag en vlindslag. Ze helpen de prestaties van hun leerlingen te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken zweminstructeur

 • Initieert, coördineert en verzorgt zwemlessen aan individuen en groepen, gebruikt hierbij verschillende lesmethoden en instructiematerialen.
 • Initieert, coördineert en begeleidt recreatieve activiteiten in het zwembad voor verschillende groepen (bijv. kleuters, ouderen, gehandicapten).
 • Stelt duidelijke doelen voor alle lessen en activiteiten en informeert de deelnemers hierover.
 • Legt zwem- en traintechnieken uit aan deelnemers en demonstreert deze.
 • Observeert en evalueert de voortgang van deelnemers en past zonodig het lesprogramma aan.
 • Houdt toezicht op zwemmers en bezoekers om hun veiligheid te garanderen.
 • Voorkomt ongevallen en gevaarlijke situaties en onderneemt gepaste actie indien deze situaties zich voordoen, bijv. door eerste hulp te verlenen.
 • Beantwoordt vragen van bezoekers, ouders, zwemmers etc. en geeft informatie over bijv. faciliteiten, activiteiten en de voortgang van deelnemers.
 • Controleert en registreert de kwaliteit van het water, de temperatuur van de lucht en het water, etc.
 • Zorgt ervoor dat het zwemblad, de kleedruimtes, douches etc. schoon en netjes zijn.

Gerelateerde beroepen sport

 • Activiteitenbegeleider sport en recreatie
 • Beroepssporter
 • Fitness- of aerobicsinstructeur
 • Gids rondleidingen, outdoor adventure
 • Golfcaddie
 • Kaartjescontroleur
 • Manager/directeur sportcentrum
 • Scheidsrechter
 • Skileraar
 • Sportcoach, trainer
 • Sporters agent
 • Sportfunctionaris
 • Sportinstructeur, andere sporten

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor zwembaden

  De regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, zoals regels voor de veiligheid van kinderen, rennen, duiken, glijbanen, elektrische apparaten, voeding en dranken, waterhygiëne en opblaasbare attributen.

 • Zwemstijlen

  De diverse zwemstijlen en -technieken, waaronder borstcrawl, schoolslag en rugslag.

Vaardigheden

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Zorgen voor risicobeheer in sport

  Beheren van de omgeving en de sporters of deelnemers om de kans op schade tot een minimum te beperken. Dit omvat het controleren van de geschiktheid van de locatie en de uitrusting en het verzamelen van relevante sport- en gezondheidsgeschiedenis van sporters of deelnemers. Het omvat ook het waarborgen van een passende verzekeringsdekking die te allen tijde van kracht is

 • Zwemlessen geven

  Kinderen, volwassenen, beginnelingen en gevorderde studenten les geven over zwemtechnieken en waterveiligheid.

 • Sportlessen geven

  Passende technische en tactische instructies over de desbetreffende sport geven met gebruikmaking van gevarieerde en degelijke pedagogische benaderingen om aan de behoeften van de deelnemers te voldoen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals communiceren, uitleggen, demonstreren, modelleren, feedback geven, vragen stellen en corrigeren.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Sportprogramma's personaliseren

  In individuele prestaties observeren en evalueren en persoonlijke behoeften en motivatie bepalen om programma’s te maken op maat van en in overleg met de deelnemer.

 • Lesprogramma's voor sport plannen

  Deelnemers een passend activiteitenprogramma verstrekken ter ondersteuning van de voortgang naar het vereiste deskundigheidsniveau in de aangegeven tijd, rekening houdend met de relevante wetenschappelijke en sportspecifieke kennis.

 • Met verschillende doelgroepen werken

  Werk met uiteenlopende doelgroepen op basis van leeftijd, geslacht en handicap.

 • Sporttrainingsprogramma's uitvoeren

  Begeleiden van een sporttrainingsprogramma voor individuen of groepen door het volgen van het trainingsplan, het geven van instructies over het uitvoeren van oefeningen, het geven van feedback over de prestaties op technisch en tactisch niveau.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

Optionele kennis en vaardigheden

recentste bevindingen in de sportwetenschappen toepassen sport- en bewegingsgeneeskunde sporttraining bijwonen sport beoefenen sportvoeding tendensen in sportmateriaal volgen sportprogramma’s ontwikkelen motiveren tijdens het sporten

Source: Sisyphus ODB