Karriereprøver for Holland-koder

Finne en karriere som passer personligheten din

Når du gjør oppgaver du liker, liker du arbeidet ditt. Holland-koder er et sett av personlighetstyper utviklet av psykologen John L. Holland på 1970-tallet. Dr. Holland resonnerte at folk fungerer best i arbeidsmiljøer som samsvarer med preferansene deres. Personer og arbeidsmiljøer kan matches for å passe best mulig. De fleste er en kombinasjon av to eller tre av Holland-interesseområdene. Disse to eller tre områdene blir din «Holland-kode».

Test kariery

Karriereprøve

Ta den gratis testen

Finn en match mellom interesser og yrke

Det finnes ting du liker å gjøre, uansett bransje eller stillingstittel. Nøkkelen til å finne en tilfredsstillende karriere, ligger i å matche dine grunnleggende interesser med yrker. En sosial person vil for eksempel gå på veggen hvis han eller hun må sitte alene på et kontor hele dagen. Hvis du er kunstnerisk, vil du sannsynligvis mislike å måtte overholde et sett med strenge regler i jobben din. Det er derfor karriere- og yrkestester kan være så nyttige.

Personlighetstester basert på Holland-koder

Holland-koder er en av de mest populære modellene som brukes til karriereprøver i dag. Holland har argumentert for at valg av et yrke er et uttrykk for personlighet. Hollands modell har seks personlighetstyper, og de fleste vil passe inn i flere av kategoriene:

  • Realistisk: praktisk, fysisk, konkret, håndfast, maskin- og verktøyorientert
  • Undersøkende: analytisk, intellektuell, vitenskapelig, utforskende, tenker
  • Kunstnerisk: kreativ, original, uavhengig, kaotisk, oppfinnsom, media, grafikk og tekst
  • Sosial: samarbeid, støtte, hjelp, helbredelse/pleie, undervisning
  • Foretaksom: konkurransemiljøer, ledelse, overtalelse, status
  • Konvensjonell: detaljorientert, organisering, kontorarbeid

Yrker under Holland-koden – hjertet i mange karriereprøver

Hva slags ting liker du å gjøre? Ta vår gratis karriereprøve og få mer innsikt i dine egne jobbinteresser på bare noen få minutter.

Holland-koden «Realistisk»

Realistiske yrker involverer ofte arbeidsaktiviteter som inkluderer praktiske, konkrete problemer og løsninger. De jobber ofte med planter, dyr og materialer fra den virkelige verden, som treverk, verktøy og maskiner. Mange av yrkene krever at man arbeider ute, og innebærer ikke mye papirarbeid eller nært samarbeid med andre.

Holland-koden «Undersøkende»

Undersøkende yrker involverer ofte arbeid med ideer og krever mye tenking. Disse yrkene kan involvere å lete etter fakta og finne ut av problemer med tankekraft.

Holland-koden «Kunstnerisk»

Kunstneriske yrker involverer ofte arbeid med former, design og mønstre. De krever ofte selvutfoldelse, og arbeidet kan utføres uten å følge et tydelig sett med regler.

Holland-koden «Sosial»

Sosiale yrker involverer ofte arbeid og kommunikasjon med og undervisning av mennesker. Disse yrkene involverer ofte å hjelpe eller tilby tjenester til andre.

Holland-koden «Foretaksom»

Foretaksomme yrker involverer ofte oppstart og gjennomføring av prosjekter. Disse yrkene kan involvere å lede folk og ta mange avgjørelser. Noen ganger krever de å ta risiko, og de driver ofte med forretninger.

Holland-koden «Konvensjonell»

Konvensjonelle yrker involverer ofte å følge fastsatte prosedyrer og rutiner. Disse yrkene kan inkludere arbeid med data og detaljer mer enn ideer. Det er vanligvis en klar rangordning som skal følges.

Skape din egen Holland-kode

En enkel måte å huske Holland-kodene på, er RIASEC – den første bokstaven i hver type. Dr. Holland sa ikke at en person bare er én av disse typene. Da ville det bare vært seks typer mennesker i verden. I stedet kan enhver person ha interesser knyttet til alle de seks typene. Når du rangerer typene, og starter med de du har flest interesser i opp mot de du har færrest interesser i, får du din spesifikke Holland-kode.

Det er rundt 720 mulige forskjellige kombinasjoner, som ISERAC, AIRSEC eller CSERIA. Generelt er det imidlertid bare nødvendig med to eller tre bokstaver for å lage en nyttig beskrivelse, for eksempel SC, IRC eller AIC. En slik beskrivelse kan gjelde både for en person og et arbeidsmiljø. Ved å typebestemme både mennesker og arbeidsmiljøer med Holland-koder, kan vi beregne treff mellom dem. Dette hjelper deg med å vurdere et potensielt karriere- eller yrkesvalg.

Hollands teori sier også at to bokstaver i koden har et sterkere ledd når de er ved siden av hverandre i en sekskant som dannes av ordet RIASEC. Så realistiske mennesker og arbeidsmiljøer er tettere knyttet til undersøkende og konvensjonelle mennesker og miljøer enn til sosiale mennesker og miljøer. Én forskjell mellom realistiske og sosiale er arbeid med maskiner eller med mennesker. Konvensjonelle er mer som realistiske og foretaksomme enn som kunstneriske, og så videre.

Les mer i neste artikkel, eller ta en karriereprøve basert på Holland-kodene nå.

References

  • 1Holland, John L. Making vocational choices: A theory of careers. Prentice Hall, 1973.