Realistisk personlighetstype

En realistisk personlighetstype liker å bruke hendene og øynene til å utforske verden og oppnå ting. Denne personen liker å drive med aktiviteter utendørs, med mekaniske og fysiske oppgaver og yrker. De foretrekker å arbeide med ting, for eksempel gjenstander, verktøy, maskiner, planter og dyr, i stedet for ideer, data og mennesker.

Realistisk personlighetstype er veldig fysisk

Realistisk personlighedstype

Disse personlighetstypene føler seg trygge når de bruker kroppen sin til å relatere til den fysiske verden. Mekaniske og atletiske evner er en sterk side, og de er vanligvis sterke og godt koordinerte. En realistisk personlighetstype liker å løse konkrete fremfor abstrakte problemer, og løser problemer ved å gjøre noe fysisk.

Realistisk personlighetstype er uavhengig og praktisk

På grunn av ferdighetene med fysiske gjenstander er de ofte gode i nødssituasjoner. En realistisk personlighetstype kan håndtere den fysiske verden godt, noe som ofte betyr at de er svært uavhengige, praktisk innrettet, sterke, pågående og konservative. De har kanskje ikke sterke kommunikasjonsferdigheter og har en tendens til å tenke svart-hvitt.

Gratis karriereprøve

Vil du vite hvilke yrker som passer best til din personlighet? Ta den gratis karriereprøven.

Til karriereprøven

Stillinger som passer til en realistisk personlighetstype

En realistisk personlighetstype liker å arbeide med dyr, verktøy eller maskiner, og unngår generelt sosiale aktiviteter som undervisning, rådgivning, pleie og å informere andre. Noen av yrkesområdene som passer denne personlighetstypen, er:

Realistisk/Kunstnerisk

Arbeide utendørs, dyr, drifte maskiner, arbeide med hendene, reise, jobbe hardt kombinert med kreativitet, skape ting, designe.

Typiske yrker

 • Båtbygger
 • Landskapsarkitekt
 • Nyhetsfotograf
 • Restauranteier
 • Glassblåser
 • Konfektprodusent
 • Musikkinstrumentmaker
 • Skredder
Realistisk/Konvensjonell

Arbeide utendørs, dyr, drifte maskiner, arbeide med hendene, reise, jobbe hardt kombinert med å administrere ting, organisere, forsiktighet og pålitelighet.

Typiske yrker

 • Kommersiell pilot
 • Havnelos
 • Arbeide med fjerning av asbest
 • Jernbinder
 • Sikkerhetsvakt
 • Byggarbeider
 • CNC-operatør
 • Membrantekker
 • Taktekker
 • Gartner, alle andre
 • Husmaler
 • Montør eller reparatør av telekommunikasjonsledninger eller kabler
 • Montør eller mekaniker for kjøle-/fryseløsninger
 • Vedlikeholdsmekaniker ved anlegg
 • Kjøkkenassistent
 • Sveiser, alle andre
 • Rørlegger
 • Montør
 • Operatør ved treforedlingsfabrikk
 • Dreiebenk-operatør
 • Operatør ved kjøttbearbeiding
 • Sjømann
 • Skadedyrutrydder
 • Metallstøper
 • Murer
 • Operatør ved utskriftsmaskin/trykkeri
 • Operatør ved kraftverk
 • Produsent av medisinsk fottøy
 • Rørmontør
 • Platearbeider
 • Prosesskontrollør ved drikkevareproduksjon
 • Prosessoperatør ved metallproduksjon
 • Restaurantkokk
 • Skipsmekaniker
 • Skomaker, lærreparatør
 • Asfaltør
 • Flislegger
 • Snekker
 • Betjent i lokalpoliti
 • Langtransportsjåfør
Realistisk/Foretaksom

Arbeide utendørs, dyr, drifte maskiner, arbeide med hendene, reise, jobbe hardt kombinert med foretaksomhet, ha innflytelse.

Typiske yrker

 • Husdyrbonde
 • Medisinsk representant
 • Underoffiser i væpnede styrker
 • Slakter
 • Drosjesjåfør
 • Bonde innen jordbruk
 • Betjent i lokalpoliti
 • Brannmann
Realistisk/Undersøkende

Arbeide utendørs, dyr, drifte maskiner, jobbe med hendene, reise, jobbe hardt kombinert med forskning, problemløsning og spesialisering.

Typiske yrker

 • Biolog
 • Veterinær
 • Maskinteknisk ingeniør
 • Operatør av medisinsk røntgenutstyr
 • Bilmekaniker
 • Elektrisk mekaniker eller montør
 • Boremaskinoperatør
 • Maskinverktøyoperatør
 • Montør eller mekaniker for klimaanlegg
 • Tannprotesetekniker
 • Tekniker for luftfartøyservice
Realistisk/Sosial

Arbeide utendørs, dyr, drifte maskiner, jobbe med hendene, reise, jobbe hardt kombinert med å hjelpe og ta vare på folk og arbeide i et team.

Typiske yrker

 • Sportsinstruktør
 • Frisør
 • Ambulansesjåfør (ikke ambulansepersonell)
 • Tannpleier
 • Brannmann
 • Dyrepleier (ikke på gårder)
 • Garderobevakt
 • Oftalmisk optiker
 • Dørvakt
 • Ferøkter

Få ny innsikt i yrkesmessige styrker gjennom en gratis personlighetstest

Mange mennesker har trekk fra flere personlighetstyper. Den realistiske personlighetstypen er én av seks personlighetstyper i Holland-kodene, som ble utviklet av psykologen John L. Holland. Mange rekrutterere og karriererådgivere bruker denne modellen til å teste personlighet. Finn ut mer om dine jobbpreferanser og personlighetstype – og ta en gratis karriereprøve basert på Holland-kodene nå.