Yrke taktekker

taktekker
Credits: Shutterstock.com

Taktekkere legger tak på konstruksjoner. De monterer de vektbærende elementene på et tak, enten flatt eller skrått, og dekker det deretter med et værbestandig lag.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Taktekkingsteknikker

  Teknikker som brukes til å danne den øvre kledningen på en bygning i henhold til bestemte materialer, f.eks. keramiske fliser, trespon, skifer, metall, betong av plantestilker.

Ferdigheter

 • Gjenkjenne tegn på treråte

  Sjekke om et treelement viser tegn på råte. Inspisere treet med øret ved å teste hvilken lyd det lager ved slag. Se etter visuelle tegn på råte.

 • Tekke tak med falset takstein

  Tekke tak med falset takstein med ulik form og av ulike materialer. Feste steinen i taklektene, og ta spesielt hensyn til gavler, møner og kilerenner.

 • Installere isolasjonsmateriale

  Plassere isolasjonsmateriale, ofte formet som ruller, for å isolere en konstruksjon mot termiske eller akustiske innvirkninger og for å forebygge brann. Feste materialet ved hjelp av ulike stifter bruke friksjon til å holde materialet på plass.

 • Konstruere tretak

  Bygge de strukturelle elementene i flate tak eller skråtak av tre. Legge takbjelker for styrke og taklekter med jevne mellomrom for å stive av sidelengs og feste takmaterialer. Kle inn bæreelementene med panel, for eksempel kryssfiner og isolasjonsmateriale.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Utføre takvedlikehold

  Inspisere tak- eller fasadekledningen for å vurdere dens generelle tilstand og identifisere eventuelle skader, anbefale og utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som å reparere ødelagte shingler, erstatte blink, fjerne rusk og sikre rennene.

 • Klargjøre takmaterialer

  Velg passende deler og, om nødvendig, klargjøre dem for festing ved å kutte, sage og trimme kantene.

 • Inspisere tak

  Inspisere tilstanden til et eksisterende tak. Sjekke tilstanden til vektbærende konstruksjon, takbelegg, isolasjon og tilgjengelighet. Ta hensyn til takets tiltenkte formål, inkludert eventuelt tilbehør som skal installeres.

 • Påføre taktekkeruller

  Rulle ut matter av takmateriale, ofte bituminøs asfalt, for å tekke flate eller lavtliggende tak. Påføre filtlaget først om nødvendig. Sørge for at taket er værbestandig, ved å forsikre deg om at det ikke finnes noen hull i det. Feste laget godt til strukturen.

 • Bruke måleinstrumenter

  Bruke ulike måleinstrumenter avhengig av eiendommen som skal måles. Bruke ulike instrumenter for måling av lengde, areal, volum, hastighet, energi, kraft og annet.

 • Fjerne tak

  Fjerne defekt tak eller tak som det ikke er behov for. Demontere takelementer og tilbehør som takrenne og solcellepaneler. Beskytte bygningen mot vær og vind mens taket fjernes.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Montere takbeslag

  Forme og feste delene, som vanligvis består av metall, som utgjør sammenføyningen mellom taket og murverket, og forhindre vanninntrenging i strukturen.

 • Sikre arbeidsområde

  Sikre definering av grenser på driftsstedet, begrense tilgang, plassere skilt og gjennomføre andre tiltak for å garantere sikkerhet for offentligheten og de ansatte.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Tolke 2D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger innenfor produksjonsprosesser, herunder representasjoner i to dimensjoner.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Installere avløpsrenner

  Ta mål, kutte til ønsket lengde av en avløpsrenne, sette sammen rennedeler for å forme hjørnene ved å bruke selvklebende stoffer og skruer, bore et hull for tilkobling til den loddrette rennen, fastsette høyden på rennen og feste de vannrette og loddrette rennene til veggene ved bruk av braketter og skruer.

 • Tolke 3D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger som inngår i produksjonsprosesser, inkludert gjengivelser i 3D.

 • Transportere byggeforsyningsartikler

  Ta med byggematerialer, verktøy og utstyr til byggeplassen og oppbevare dem på riktig måte ved å ta i betraktning aspekter som arbeidernes sikkerhet og beskyttelse mot forringelse.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Sortere avfall

  Manuell eller automatisk sortering av avfall ved å dele det inn i de forskjellige elementene.

Source: Sisyphus ODB