Sosial personlighetstype

Av 123test team. Oppdatert 6. juni 2024

Personer som er av sosial personlighetstype, er dedikerte ledere, humanistiske, ansvarlige og støttende. De bruker følelser, ord og ideer til å arbeide med folk, i stedet for å gjøre ting som krever fysisk aktivitet. De liker nærhet, deling, grupper, ustrukturert aktivitet og å være ansvarlige.

Gratis karriereprøve

Vil du vite hvilke yrker som passer best til din personlighet? Ta den gratis karriereprøven.

Til karriereprøven

Sosial personlighetstype løser problemer gjennom følelser

Social profession

Disse personene er vennlige og dyktige med ord. De løser problemer gjennom følelser. En sosial personlighetstype liker å informere, hjelpe, lære opp, utvikle og få andre til å prestere bedre. Empatien og følsomheten deres overfor emosjonelle signaler hjelper dem med å løse folks problemer, noen ganger før andre er klar over dem. Disse personene kan samle folk og generere positiv energi for en god sak.

Sosial personlighetstype fokuserer på folk og deres bekymringer

Personer og deres bekymringer er i fokus for de med sosial personlighetstype. Disse personene er mottakelige for folks humør og følelser, og får seg lett venner. Noen ganger fokuserer de på folks bekymringer på bekostning av alt annet. En sosial personlighetstype kan virke upraktisk, spesielt for de realistiske typene.

Mulige yrker som passer for en sosial personlighetstype

Yrket deres involverer ofte arbeid og kommunikasjon med og/eller undervisning av mennesker. Disse yrkene involverer ofte å hjelpe eller tilby tjenester til andre. Noen av yrkesområdene som passer for en sosial personlighetstype, er:

Sosial/Kunstnerisk

Hjelpe folk, være behjelpelig, kombinert med kreativitet, skape og designe.

Typiske yrker

 • Kunstlærer ved ungdomsskole
 • Arkitekturlærer
 • Lærer ved kunstakademi
 • Medarbeider i fritidsprogram
 • TV-programleder
 • Museumsansatt
 • Museumsguide
Sosial/Konvensjonell

Hjelpe mennesker, være behjelpelig, kombinert med organisere, arrangere, nøyaktighet og pålitelighet.

Typiske yrker

Sosial/Foretaksom

Hjelpe folk, være behjelpelig, kombinert med å være gründer og innflytelsesrik.

Typiske yrker

 • Arbeidsformidler
 • Megler
 • Kontorassistent for reisebyrå
 • Lederkonsulent
 • PR- og kommunikasjonsrådgiver
 • Oversykepleier
 • Administrasjonssekretær
Sosial/Undersøkende

Hjelpe folk, være behjelpelig, kombinert med forskning, problemløsing og spesialisering.

Typiske yrker

 • Fastlege
 • Veterinærtekniker
 • Lærer etter ungdomsskole
 • Psykolog
 • Logoped
 • Intensivavdeling, postoperativ sykepleier
 • Kostholdsveileder
 • Utdanningsrådgiver
 • Landbruksrådgiver
Sosial/Realistisk

Hjelpe mennesker, være behjelpelig, kombinert med arbeid utendørs, dyr, drifte maskiner, arbeid med hendene, reise, være effektiv.

Typiske yrker

 • Fysioterapeut
 • Massør
 • Veterinær
 • Gynekolog
 • Sykepleier ved sykehus
 • Jordmor
 • Landbruksrådgiver
 • Barnehagelærer
 • Personlig omsorgsperson i private hjem
 • Pleieassistent
 • Personlig omsorgsperson ved en institusjon for utviklingshemmede
 • Personlig omsorgsperson ved en institusjon for eldre
 • Kassemedarbeider
 • Landbruksrådgiver
 • Servitør
 • Kosmetolog
 • Flyvert
 • Svømmelærer
 • Ridelærer

Finn ut mer om arbeidspreferansene dine ved å ta en gratis personlighetstest

Personlighetstesten vår er basert på Holland-kodene utviklet av psykologen John L. Holland. Den sosiale personlighetstypen er én av seks personlighetstyper i denne modellen. Du kan også ha karakteristikker fra andre personlighetstyper. Finn ut mer om dine jobbpreferanser og personlighetstype – og ta en gratis karriereprøve basert på Holland-kodene nå.