Yrke sikkerhetsvakt

sikkerhetsvakt
Credits: Shutterstock.com

Sikkerhetsvakter observerer, oppdager uregelmessigheter og beskytter mennesker, bygninger og eiendeler. De sørger for sikkerhet til enhver tid ved å patruljere utpekte eiendomsområder, kontrollere tilgang ved innganger, følge med på alarm- og videoopptakssystemer, be mistenkelige personer om identifikasjon og rapportere overtredelser og lovbrudd.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

Ferdigheter

 • Utføre sikkerhetskontroller

  Overvåke og kontrollere privatpersoners bager eller eiendeler for å sikre at personene ikke utgjør noen trussel, og at atferden deres er i henhold til loven.

 • Sikre enkeltpersoner fysisk

  Hindre, eller holde igjen med makt, enkeltpersoner som bryter regelverk når det gjelder akseptabel oppførsel, som utgjør en trussel mot andre, og som utfører voldshandlinger, for å sikre at denne enkeltpersonen ikke kan fortsette med denne negative oppførselen, og for å beskytte andre.

 • Vedlikeholde fasilitetens sikkerhetssystemer

  Sikre at det finnes egnede og funksjonelle sikkerhetssystemer, inkludert alarmsystemer, brannalarmer, sprinkleranlegg og nødutganger.

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Identifisere terrortrusler

  Identifisere potensialet for terror som utgjør trusler og fare i et bestemt område ved å overvåke aktiviteten til potensielt farlige grupper, vurdere risikoer i ulike områder og samle informasjon.

 • Kontrollere offisielle dokumenter

  Undersøke offisielle dokumenter, som førerkort og ID-kort, for å sikre at regelverket følges og for å identifisere og vurdere enkeltpersoner.

 • Utføre kroppsvisitering

  Undersøke besøkende gjennom kroppsvisitering for å påvise våpen eller ulovlige stoffer.

 • Patruljere i områder

  Patruljere et utpekt område, se opp for og reagere på mistenkelige og farlige situasjoner, og kommunisere med beredskapsorganisasjoner.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Overvåke overvåkingsutstyr

  Overvåke driften av utstyret som brukes til overvåking og innsamling av opplysninger for å sikre at det fungerer slik det skal, og samle inn overvåkingsinformasjon som er oppdaget av det.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Håndtere aggressiv atferd

  Reagere omgående på negativ atferd på en profesjonell måte ved å treffe passende og rettslige tiltak for å forhindre ytterligere aggressivitet, som muntlig advarsel, lovlig fjerning fra stedet eller anholdelse av den involverte. Rapportere detaljer om negativ atferd i tråd med organisasjonens prosedyrer.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Gå inspeksjonsrute

  Gjennomføre en rute for å bekrefte at alle dører og vinduer er lukket.

 • Anholde lovbrytere

  Holde lovbrytere og inntrengere tilbake på et bestemt område.

Source: Sisyphus ODB