Yrke slakter, slakterbutikk

slakter, slakterbutikk
Credits: Shutterstock.com

Slakter, slakterbutikk bestiller, kontrollerer og kjøper kjøtt for å tilberede det og selge det som kjøttprodukter til forbrukere. De skjærer, trimmer, utbeiner, binder og kverner kjøtt av okse, svin og fjærkre. De klargjør de nevnte kjøttypene for konsum.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Varmblodige dyrs organer

  Forskjellen mellom hvite og røde organer hos varmblodige dyr og deres plassering i kroppen. Et hvitt organ kan være magen, røde organer kan være hjertet, lever, eller lunger. Det er normer for å behandle disse organene på riktig måte.

 • Kulturelle praksiser angående sortering av dyredeler

  Religiøse og kulturelle praksiser angående sortering av dyredeler for å unngå å blande kjøttdeler med andre deler som forbyr religiøse å spise kjøttet.

 • Dyreanatomi for matproduksjon

  Anatomi hos dyr, deres organer og deres funksjoner samt bruken av disse organene ved produksjon av næringsmidler etter slakting.

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Lovgivning om produkter av animalsk opprinnelse

  Gjeldende lovbestemmelser om temperatur, avfallsmaterialer, sporbarhet, merking, handel og transport av produkter av animalsk opprinnelse. 

Ferdigheter

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

 • Håndtere produksjonsmaskiner for kjøttbehandling

  Betjene produksjonsutstyr og verktøy for bearbeiding av kjøtt og kjøttprodukter.

 • Måle presise matbehandlingsoperasjoner

  Utføre presise oppgaver med egnet verktøy og utstyr ved produksjon av mat og drikke.

 • Håndtere kjøttemballeringsmaskin

  Bruke maskiner til å emballere kjøttprodukter i beskyttende atmosfære, noe som forlenger holdbarheten.

 • Behandle kundeordrer

  Håndtere ordrer lagt inn av kunder. Motta kundens ordre og definere en liste over krav, en arbeidsprosess og en tidsramme. Utføre arbeidet som planlagt.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Arbeide i kalde omgivelser

  Arbeid i kjøle- og fryselager. Kjølerom er rundt 0 °C. Motstå temperaturer på -18 °C i kjøttfryseanlegg i henhold til loven, bortsett fra på slakteriet, der arbeidstemperaturen etter loven er under 12 °C.

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Lage spesialiserte kjøttprodukter

  Lage spesialiserte kjøttprodukter, kjøttdeig, spekekjøtt, røkt kjøtt og annet bearbeidet kjøtt, for eksempel syltet kjøtt, pølser, panert kjøtt og chipolata.

 • Behandle buskapsorganer

  Behandle organer og andre biprodukter for kjøttproduksjonsprosesser. Fjerne organer fra dyrene, og utføre aktiviteter som å kutte eller partere deler, vaske organer, gjennomføre spesifikke behandlinger og pakke og merke varene.

 • Sikre kjøling av mat i forsyningskjeden

  Anvende ulike fremgangsmåter for å opprettholde temperaturen til matvarer og produkter på hvert stadium av produksjons- og forsyningskjeden.

 • Forberede kjøtt for salg

  Forberede kjøtt for salg eller tilberedning, noe som omfatter krydring, spekking eller marinering av kjøttet, men ikke selve tilberedningen.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Anvende konserveringsbehandlinger

  Bruke vanlige behandlinger for å bevare produktegenskapene til mat, som tar vare på utseende, lukt og smak.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Vedlikeholde matvarespesifikasjoner

  Bevare, vurdere og evaluere eksisterende matspesifikasjoner som oppskrifter.

 • Kløyve dyreskrotter

  Dele dyreskrotter og organer i større underdeler som hode og lemmer, utbene og skjære dem.

 • Kverne kjøtt

  Bruk ulike typer maskineri til å kverne dyredeler til kjøttdeig. Unngå at beinsplinter kommer i produktet. Vedlikeholde maskinen for kverning av kjøtt.

 • Følge miljøvennlige retningslinjer under behandling av mat

  Besørge miljømiljøvennlige retningslinjer ved arbeid med naturressurser som kjøtt, frukt og grønnsaker. Dette vil si å håndtere ressursene på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte, samtidig som man forsøker å belaste økosystemet minst mulig.

 • Betjene kjøttbehandlingsutstyr

  Betjene kjøttbehandlingsutstyr for bearbeiding av kjøtt og produkter av bearbeidet kjøtt.

 • Håndtere kniver for kjøttforedling

  Håndtere kniver for kjøttforedling. Bruke de riktige knivene og skjæreinstrumentene for tilberedning av kjøtt, tilberedte kjøttprodukter eller kjøttprodukter som er laget av en slakter.

 • Håndtere blod

  Håndtere blod, organer og andre interne deler uten å bli opprørt.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Spore kjøttprodukter

  Ta hensyn til reglene for sporbarhet for ferdige produkter innen sektoren.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

Source: Sisyphus ODB