Yrke tynnplatearbeider

tynnplatearbeider
Credits: Shutterstock.com

Tynnplatearbeidere innen bygg bruker plater til å konstruere tak, kanaler for oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg, takrenner og andre metallkonstruksjoner. De leser planer og bestemmer materialtype og -mengde som skal brukes, og måler, bøyer, kapper, former og fester metalldeler til hverandre for å lage den nødvendige konstruksjonen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Nagletyper

  De forskjellige typene nagler som brukes i produksjon, f.eks. faste hodenagler, blindnagler, drivnagler, halvrørformede nagler, oskar-nagler med mer.

 • Metallvarmeledningsevne

  Egenskapen av metaller for å lede varme.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Sveiseteknologier

  De forskjellige teknologiene som brukes til sammenføyning og montering av arbeidsdeler i metall.

Ferdigheter

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Betjene håndholdt nagleutstyr

  Betjene ulike typer verktøy og utstyr som brukes i nagleprosesser, for eksempel hammer og naglesett, håndholdte presser, hammer og sjeidingsblokk, pneumatisk hammer og håndklinkemaskin.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Klipse metallobjekter sammen

  Bruke metallklips til å klipse metallobjekter sammen på en sikker måte.

 • Håndtere metallmaskinsag

  Håndtere en metallmaskinsag og overvåke og betjene den i henhold til forskrifter.

 • Bruke metallbearbeidingsverktøy

  Bruke egnede metallbearbeidingsverktøy til å manipulere metallgjenstander eller -overflater. Bruke egnede instrumenter til å slipe, glatte ut eller kvesse metall.

 • Tolke 2D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger innenfor produksjonsprosesser, herunder representasjoner i to dimensjoner.

 • Tolke 3D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger som inngår i produksjonsprosesser, inkludert gjengivelser i 3D.

 • Anvende elektrosveisingsteknikker

  Bruke og arbeide med ulike teknikker innen elektrosveising, som MAG-sveising, MIG-sveising, SAW-sveising, FCAW-sveising med flere.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Anvende punktsveisingsteknikker

  Benytte og jobbe med en rekke teknikker som brukes ved sveising av metallstykker under trykk utøvd av elektroder, for eksempel projeksjonssveising, punktsveising med elektroder i radiusstil eller punktsveising med eksentriske elektroder.

 • Bruke platemetallsaks

  Skjære metallplater på en sikker måte med platemetallsaks.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

Source: Sisyphus ODB