Yrke økolog

Økologer utfører vurderinger av helsen til og fordeling av organismer, herunder mennesker, planter og dyr, og av forholdet mellom organismer og deres miljø. Økologer har vanligvis et spesialfelt, f.eks. ferskvann, saltvann, land, fauna eller flora, som de gjennomfører forskning og utfører tilknyttede oppgaver rundt. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Organismetaksonomi

  Vitenskapen om klassifisering av organismer.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

Ferdigheter

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Måle trær

  Foreta alle relevante målinger av et tre: bruke et klinometer til å måle høyden, tape for å måle omkretsen og tilvekstbor og barkmålere for å estimere veksthastigheten.

 • Identifisere planteegenskaper

  Identifisere og klassifisere planteegenskaper. Være i stand til å gjenkjenne forskjellige typer løk etter navn, klassifiserte størrelser, feltmerking og lagermerking.

 • Analysere økologiske data

  Analysere og tolke økologiske og biologiske data ved hjelp av spesialprogramvarer.

 • Gjennomføre økologiske feltundersøkelser

  Gjennomføre feltundersøkelser for å samle inn informasjon om antall og fordeling av organismer.

 • Administrere habitater

  Skape og administrere naturlige habitater.

 • Anvende teknikker for habitatsundersøkelse

  Bruke utvalgsstrategier og en rekke teknikker for habitatundersøkelser, for eksempel geografiske informasjonssystemer (GIS), Global Positioning System (GPS), flyfotografier, registre og kart.

 • Drive økologisk forskning

  Drive økologisk og biologisk forskning på området og under kontrollerte forhold, ved bruk av vitenskapelige metoder og utstyr.

Source: Sisyphus ODB