Yrke økonomiansvarlig, hotell

Økonomiansvarlige på hoteller maksimerer inntekter som er generert fra fasiliteter som for eksempel hoteller, feriesteder og campingsteder, ved å analysere trender og konkurranse. De hjelper virksomhetsledere med strategiske beslutninger. Økonomiansvarlige analyserer og optimaliserer det finansielle potensialet til fasiliteter og leder det tilhørende personalet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Inspisere data

  Analysere, transformere og modellere data for å finne nyttig informasjon og støtte beslutninger.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Lage prognoser over beleggsetterspørsel

  Forutsi antall hotellrom som må bestilles, planlegge overnattinger og anslå etterspørselen.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Utvikle virksomhetsscenario

  Samle inn relevante opplysninger for å lage et velskrevet og velstrukturert dokument som skisserer gjennomføringen av et prosjekt.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Analysere reservasjonsmønstre

  Studere, forstå og forutsi gjentatte mønstre og atferder ved bestilling.

 • Produsere statistiske finansielle registre

  Gjennomgå og analysere finansielle data for enkeltpersoner og selskaper for å kunne produsere statistiske rapporter eller registre.

 • Utvikle økonomiske statistikkrapporter

  Lage økonomiske og statistiske rapporter på grunnlag av innsamlede data som skal fremlegges for ledelsesorganer i en organisasjon.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Utvikle strategier for inntektsgenerering

  Utarbeide metoder som et selskaps kan bruke for å markedsføre og selge produkter eller tjenester for å generere inntekter.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Overvåke finansregnskap

  Håndtere økonomistyringen for avdelingen, begrense kostnadene til bare nødvendige utgifter og skaffe organisasjonen størst mulig inntekter.

 • Sikre konkurransedyktige priser

  Garantere konkurransedyktige priser ved å fastsette den høyeste mulige inntekten som er mulig for ditt produkt eller tjeneste, og samtidig observere prisene hos konkurrenter, og studere markedsstrategier, vilkår og utvikling.

 • Administrere vertskapsvirksomhetsinntekter

  Overvåke vertskapsvirksomhetsinntekter ved å forstå, overvåke, forutsi og reagere på forbrukeratferd, for å oppnå størst mulig inntekt eller overskudd, opprettholde forventet overskudd og redusere utgiftene til et minimum.

Source: Sisyphus ODB