Yrke økonomisk utviklingskoordinator

Økonomiske utviklingskoordinatorer utarbeider og implementerer policyer for bedring av et samfunns, en stats eller institusjons økonomiske vekst og stabilitet. De undersøker økonomiske trender og koordinerer samarbeid mellom institusjoner som arbeider innen økonomisk utvikling. De analyserer potensielle økonomiske risikoer og konflikter og utvikler planer for å løse dem. Økonomiske utviklingskoordinatorer gir råd om økonomisk bærekraft i institusjoner og økonomisk vekst.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Offentlig økonomi

  Den økonomiske innflytelsen fra regjeringen og virkningen av statens inntekter og utgifter.

Ferdigheter

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Vurdere risikofaktorer

  Fastslå innvirkningen av økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer og andre problemstillinger.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Gi råd om økonomisk utvikling

  Gi organisasjoner og institusjoner råd om faktorer og tiltak de kan iverksette for å fremme og sikre økonomisk stabilitet og vekst.

 • Utvikle økonomisk politikk

  Utvikle strategier for økonomisk stabilitet og vekst i en organisasjon, nasjon eller internasjonalt, og forbedre handelspraksisen og økonomiske prosedyrer.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

Source: Sisyphus ODB