Yrke ølsommelier

Ølsommelierer forstår og gir råd om stiler, brygging og beste sammensetning av øl og mat på steder som restauranter, bryggerier og butikker. De har kunnskap om ingrediensene, ølets historie, ølglass og ølsystemer. De forbereder ølsmakinger, konsulterer selskaper og kunder, evaluerer ølprodukter og skriver om dette emnet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ingredienser for ølproduksjon

  Bestanddeler i øl som består av vann, en stivelseskilde, f.eks. maltbygg, bryggerigjær og en aroma, f.eks. humle.

 • ølvarianter

  Utvalg av øl og deres gjæring, ingredienser og prosesser som er brukt under produksjonen.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Fermenteringsprosessene til drikkevarer

  Gjæringsprosessen i forbindelse med konvertering av sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Brygghusprosesser

  Prosesser og teknikker som råstoffene omdannes til, omdannes til gjærbart substrat til produksjon av øl.

 • Nedstrømsbehandling av øl

  Produksjonsprosess etter gjæring av øl, inkludert modning og filtrering.

Ferdigheter

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Sette sammen øl og mat

  Kombinere øl med matretter for å få frem de riktige smakene.

 • Beskrive smaken av forskjellige ølsorter

  Beskrive smak og aroma på forskjellige øl, ved hjelp av erfaring og egnet språk, for å klassifisere øl.

 • Analysere trender i næringsmiddelindustrien

  Analysere trender i næringsmiddelindustrien knyttet til kundenes preferanse. Undersøke nøkkelmarkeder basert på både produkttype og geografi samt teknologiske forbedringer i bransjen.

 • Utføre sensorisk evaluering

  Vurdere kvaliteten på en gitt type mat eller drikke med utgangspunkt i utseende, lukt, smak, aroma og andre egenskaper. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Foreta omfattende undersøkelse av øltyper fra hele verden

  Studere og analysere øltyper fra ulike land og rådføre seg med selskaper og mennesker i bransjen. 

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Konsultere med klienten vedrørende ølpresentasjon

  Rådføre seg om presentasjonen av øl, merking og bilde av øl i henhold til smak og kundens oppfatning.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Gi råd om ølproduksjon

  Gi råd til ølprodusenter, små bryggerier og ledere i ølbransjen for å forbedre kvaliteten på produktet eller produksjonsprosessen.

Source: Sisyphus ODB