Yrke ønolog

Ønologer følger vinproduksjonsprosessen fra start til slutt og har tilsyn med vinprodusentenes arbeidere. De har tilsyn med og samordner produksjon for å sikre kvaliteten på vinen og dessuten gi råd ved å bestemme verdien og klassifiseringen av viner som produseres.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Vingårdsproduksjonsprosess

  Vinproduksjonsprosesser og krav til sikkerhet. Vinproduksjonsprinsipper. Teknologi og strømprosessteknologi (pumper og slanger).

 • Vinegenskaper

  De internasjonale vinenes opprinnelse og egenskaper.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Patogene mikroorganismer i mat

  Identifikasjon av og egenskaper ved sykdomsframkallende mikroorganismer i næringsmidler og egnede forebyggende metoder for å hindre at det brukes i næringsstoffer.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Fermenteringsprosessene til drikkevarer

  Gjæringsprosessen i forbindelse med konvertering av sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Druevarianter

  Sorter av druer og vin som kan framstilles med dem. Spesifikasjoner under gjæring og behandling av juice under prosessen.

 • Drikkefiltreringsprosesser

  Sikker og økonomisk metode for å fjerne urenheter fra matprodukter og utvide holdbarheten. Viktigheten av forurensningskontroll og hvordan det bidrar til at produkter får høy kvalitet, betydelig reduksjon av avfall og minimal mengde produktsvinn.

 • Vinfermenteringsprosess

  Prosess i forbindelse med fermentering av vin, som omfatter de ulike trinnene som skal følges, tiden prosessen tar og parameterne til produktet.

 • Vintyper

  Den store variasjonen av viner, herunder de forskjellige typer, regioner og særlige egenskaper ved hver enkelt vin. Prosessen bak vinen, f.eks. typer av druer, prosedyrer ved gjæring og de typene av vekster som førte til det ferdige produktet.

 • Vinblanding

  Blandingsprosesser for vin der det tas hensyn til faktorer som påvirker hvordan vinen oppfattes av den som smaker og fjerner alt som kan stå i veien for en objektiv smaking.

Ferdigheter

 • Hjelpe til med tapping

  Klargjøre vin for tapping på flaske. Bistå med tapping og korking.

 • Betjene pasteuriseringsprosesser

  Følge og anvende prosedyrer for å pasteurisere mat og drikke. Gjenkjenne egenskapene til produktene som skal pasteuriseres, og tilpasse prosedyrene deretter.

 • Administrere vinkjellerinventar

  Administrere fortegnelsen for en vinkjeller med henblikk på aldring og blanding.

 • Overvåke vinproduksjonsprosessen

  Ha evne til å føre tilsyn med hele vinproduksjonsprosessen basert på en stor forståelse og erfaring på dette området. Denne helikoptervisjonen gjør det mulig for ham/henne å ta beslutninger og lede ansatte til å jobbe for å oppnå utsøkt vin.

 • Sette produksjonsanleggsstandarder

  Sikre en høy standard for sikkerhet og kvalitet når det gjelder anlegg, systemer og arbeidstakeres atferd. Sikre at prosedyrer og revisjonsstandarder overholdes. Sikre at maskiner og apparater i produksjonsanlegget egner seg for oppgaven.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Håndtere vinproduksjonsmaskiner

  Betjene maskiner, apparater og spesialutstyr designet for produksjon og fremstilling av vin. Foreta vedlikehold av og iverksette forebyggende tiltak på maskineriet for å sikre driftssikkerhet.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Utføre sensorisk evaluering

  Vurdere kvaliteten på en gitt type mat eller drikke med utgangspunkt i utseende, lukt, smak, aroma og andre egenskaper. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer for å lage nye drikkeprodukter som er attraktive for markedet, interessante for selskaper og innovative i markedet.

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Analysere prøver av mat og drikkevarer

  Undersøke om mat eller drikkevarer er trygge å konsumere for mennesker. Kontrollere riktige nivåer av de viktigste ingrediensene og korrektheten til etikettdeklarasjonen og næringsinnholdet i varen. Sikre at prøver av mat og drikkevarer overholder spesifikke standarder eller prosedyrer.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Filtrere vin

  Filtrere vinen for å fjerne alle faste rester. Plassere filtrert vin i tanker eller fat for lagring og modning.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Utføre detaljerte matbehandlingsoperasjoner

  Utføre matbehandlingsoperasjoner svært grundig og detaljert grundig gjennomføre i alle trinn av prosessen for å skape et produkt av høy kvalitet.

 • Håndtere vinsalg

  Håndtere alle sider ved vinsalg. Kommunisere med medlemmer via telefon og e-post. Følge opp på en god måte for å oppnå salg av vin.

 • Oppbevare vin på riktig måte

  Kunne lagre ulike vintyper på riktig måte.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Forberede beholdere for drikkefermentering

  Forberede beholdere for drikkefermentering, avhengig av hvilken type drikk som skal produseres. Dette inkluderer egenskapene som de forskjellige beholderne kan gi til sluttproduktet.

Source: Sisyphus ODB