Yrke 3D-designer

3D-designere bidrar i design og programmering av produkter, fra protetiske produkter til 3D-miniatyrer. De kan også tilby vedlikehold av 3D-design, kontrollere 3D-gjengivelser for kunder og kjøre 3D-utskriftstester. 3D-designere kan også reparere, vedlikeholde og rengjøre 3D-skrivere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vedlikehold og reparasjon

  Bevaring og gjenoppretting av produkter og systemer, og metodene og logistikken til disse praksisene.

 • Utskrift på storskalamaskiner

  Metoder, prosesser og begrensninger knyttet til utskrift på maskiner som produserer store mengder og størrelser av grafisk materiale.

 • 3D-utskriftsprosess

  Gjengi 3D-objekter ved hjelpe av teknologier for 3D-printing.

 • Utskriftsteknikker

  Teknikker og prosesser for reproduksjon av tekst og bilder ved hjelp av en mal for eksempel boktrykking, gravering og lasterprinting.

 • 3D-modellering

  Utvikle en matematisk framstilling av den tredimensjonale overflaten til et objekt via spesialisert programvare. Produktet kalles en 3D-modell. Den kan vises som et todimensjonalt bilde gjennom en prosess som kalles 3D-gjengivelse, eller brukes i datasimulering for fysiske fenomener. Modell kan også lages fysisk ved hjelp av 3D-trykkinnretningene.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Utskrift av materialer

  Materialene, som papir, film, metallfolier, og glass, på hvilke tester eller design kan overføres ved å påføre blekk gjennom direkte trykk eller mellomruller.

 • Vedlikehold av utskriftsmaskiner

  Prosedyrer for vedlikehold og teknisk arbeid av maskiner som produserer trykt grafisk materiale.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

Ferdigheter

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Betjene printere

  Betjene maskiner for forskjellige typer trykte dokumenter, og justere skrifttype, papirstørrelse og vekt. Dette gjør det mulig å plassere opp- og nedgående komponenter på riktig sted.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Betjene 3D-datagrafikkprogramvare

  Bruke grafiske IKT-verktøy, som Autodesk Maya og Blender, som muliggjør digital redigering, modellering, gjengivelse og sammensetning av grafikk. Disse verktøyene er basert på matematisk framstilling av tredimensjonale objekter.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Gi kunden råd om tekniske muligheter

  Anbefale tekniske løsninger, herunder systemer, til kunden innenfor prosjektets rammer.

 • Lage utkast til designspesifikasjoner

  Angi designspesifikasjoner, som materialer og deler som skal brukes, samt et kostnadsestimat.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB