Yrke 3D-modellerer

3D-modellerere lager 3D-modeller av figurer, gjenstander og miljøer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • 3D-teksturering

  Anvende en type overflate på et 3D-bilde.

 • 3D-belysning

  Plassering eller digital effekt som simulerer belysning i et 3D-miljø.

Ferdigheter

 • Betjene 3D-datagrafikkprogramvare

  Bruke grafiske IKT-verktøy, som Autodesk Maya og Blender, som muliggjør digital redigering, modellering, gjengivelse og sammensetning av grafikk. Disse verktøyene er basert på matematisk framstilling av tredimensjonale objekter.

 • Gjengi 3D-bilder

  Bruke spesialverktøy for å konvertere 3D-trådmodeller til 2D-bilder med fotorealistiske effekter i 3D eller ikke-fotorealistisk gjengivelse på en datamaskin.

 • Lage 3D-miljøer

  Utvikle en datamaskingenerert 3D-fremstilling av omgivelser som et simulert miljø, der brukerne samhandler.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Konferere om kunstverk

  Informere om og diskutere egenskapene og innholdet i kunstverk, som er skapt eller blir produsert, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Flytte eksisterende data

  Anvende metoder for migrasjon og konvertering av eksisterende data for å overføre eller konvertere data mellom formater eller lagrings- eller datasystemer.

 • Lage 3D-figurer

  Utvikle 3D-modeller ved å transformere og digitalisere figurer som er designet tidligere ved hjelp av spesialiserte 3D-verktøy

 • Lage 3D-teksturkart

  Legge til detaljer, farge eller overflateegenskaper til en datamaskinbasert 3D-modell eller grafikk.

 • Anvende 3D-avbildningsteknikker

  Implementere en rekke teknikker, for eksempel digital skulptering, kurvemodellering og 3D-skanning, for å lage, redigere, bevare og bruke 3D-bilder, for eksempel punktskyer, vektorgrafikk i 3D og overflateformer i 3D.

 • Bruke polygonal modellering

  Gjengi 3D-modeller ved hjelp av linjesegmenter mellom punkter for å lage polygonnett på overflater.

Source: Sisyphus ODB