Yrke CAD-operatør

CAD-operatører legger ved hjelp av maskin- og programvare til de tekniske dimensjonene i dataassisterte designtegninger. CAD-operatører sikrer at alle ytterligere aspekter ved bildene av produktene er nøyaktige og realistiske. De beregner også mengden materialer som er nødvendige for å produsere produktene. Senere behandles det ferdige digitale designet av dataassisterte produksjonsmaskiner, som produserer det ferdige produktet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Common Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Common Lisp.

 • Pascal (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Pascal.

 • Scratch (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Scratch.

 • Geometri

  Gren innenfor matematikk knyttet til spørsmål om form, størrelse, relativ posisjon for tallene og egenskapene til rommet.

 • Dataprogrammering

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer (f.eks. gjenstandsorientert programmering, funksjonell programmering) og av programspråk.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Python (dataprogrammering)

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Python.

 • TypeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i TypeScript.

 • SAP R3

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i SAP R3.

 • Groovy

  Teknikker og prinsippene for programvareutvikling, f.eks. analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmønstre i Groovy.

 • JavaScript

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammensetning av programmeringsparadigmer i JavaScript.

 • Perl

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Perl.

 • Trigonometri

  Gren av matematikk som utforsker relasjonene mellom vinkler og lengder på trekanter.

 • C#

  Teknikkene og prinsippene for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i C#.

 • MATLAB

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Ruby (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Ruby.

 • Erlang

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Erlang.

 • Scala

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Scala.

 • ASP.NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i ASP.NET.

 • ABAP

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i ABAP.

 • Java (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Java.

 • Swift (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Swift.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • Assembly (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Assembly.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • PHP

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i PHP.

 • VBScript

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i VBScript.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ er en serie programvareutviklingsverktøy for skriveprogrammer, f.eks. kompilator, feilsøkingsprogram, koderedigeringsprogram og kodehøydepunkter samlet i et enhetlig brukergrensesnitt. Det er utviklet av programvareselskapet Microsoft.

 • Haskell

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Haskell.

 • Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Lisp.

 • ML (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmeringsparadigmer i ML.

 • R

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i R.

 • Objective-C

  Teknikkene og prinsippene for utviklingen av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • CoffeeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i CoffeeScript.

 • C++

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programvern ved C++.

 • SAS-språk

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i SAS-språket.

 • COBOL

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre for COBOL.

 • Visual Studio .NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Visual Basic.

 • Prolog (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Prolog.

 • AJAX

  Teknikkene og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av paradigmer i AJAX.

 • Smalltalk (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • APL

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre for APL.

Ferdigheter

 • Bruke automatisk programmering

  Benytte spesialisert programvare for å generere datakode fra spesifikasjoner, for eksempel diagrammer, strukturerte opplysninger eller andre metoder som beskriver funksjonaliteten.

 • Bruke CAM-programvare

  Bruke CAM-programmer (programmer for datastøttet produksjon) og maskinverktøy for å skape, modifisere, analysere eller optimalisere som ledd i fremstilliongen av arbeidsstykker.

 • Lage AutoCAD-tegninger

  Lage kommunale tegninger som utført, ved hjelp av AutoCAD.

 • Utvikle designkonsept

  Undersøke informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for designen av en bestemt produksjon. Lese skript og rådføre deg med regissører og andre medlemmer av produksjonstaben, for å utvikle designkonsepter og planlegge produksjoner.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

Source: Sisyphus ODB