Yrke CAD-operatør

CAD-operatører legger ved hjelp av maskin- og programvare til de tekniske dimensjonene i dataassisterte designtegninger. CAD-operatører sikrer at alle ytterligere aspekter ved bildene av produktene er nøyaktige og realistiske. De beregner også mengden materialer som er nødvendige for å produsere produktene. Senere behandles det ferdige digitale designet av dataassisterte produksjonsmaskiner, som produserer det ferdige produktet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Common Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Common Lisp.

 • Pascal (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Pascal.

 • Scratch (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Scratch.

 • Geometri

  Gren innenfor matematikk knyttet til spørsmål om form, størrelse, relativ posisjon for tallene og egenskapene til rommet.

 • Dataprogrammering

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer (f.eks. gjenstandsorientert programmering, funksjonell programmering) og av programspråk.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Python (dataprogrammering)

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Python.

 • TypeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i TypeScript.

 • SAP R3

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i SAP R3.

 • Groovy

  Teknikker og prinsippene for programvareutvikling, f.eks. analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmønstre i Groovy.

 • JavaScript

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammensetning av programmeringsparadigmer i JavaScript.

 • Perl

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Perl.

 • Trigonometri

  Gren av matematikk som utforsker relasjonene mellom vinkler og lengder på trekanter.

 • C#

  Teknikkene og prinsippene for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i C#.

 • MATLAB

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Ruby (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Ruby.

 • Erlang

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Erlang.

 • Scala

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Scala.

 • ASP.NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i ASP.NET.

 • ABAP

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i ABAP.

 • Java (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Java.

 • Swift (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Swift.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • Assembly (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Assembly.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • PHP

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i PHP.

 • VBScript

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i VBScript.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ er en serie programvareutviklingsverktøy for skriveprogrammer, f.eks. kompilator, feilsøkingsprogram, koderedigeringsprogram og kodehøydepunkter samlet i et enhetlig brukergrensesnitt. Det er utviklet av programvareselskapet Microsoft.

 • Haskell

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Haskell.

 • Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Lisp.

 • ML (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmeringsparadigmer i ML.

 • R

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i R.

 • Objective-C

  Teknikkene og prinsippene for utviklingen av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • CoffeeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i CoffeeScript.

 • C++

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programvern ved C++.

 • SAS-språk

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i SAS-språket.

 • COBOL

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre for COBOL.

 • Visual Studio .NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Visual Basic.

 • Prolog (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Prolog.

 • AJAX

  Teknikkene og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av paradigmer i AJAX.

 • Smalltalk (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • APL

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre for APL.

Ferdigheter

 • Bruke automatisk programmering

  Benytte spesialisert programvare for å generere datakode fra spesifikasjoner, for eksempel diagrammer, strukturerte opplysninger eller andre metoder som beskriver funksjonaliteten.

 • Bruke CAM-programvare

  Bruke CAM-programmer (programmer for datastøttet produksjon) og maskinverktøy for å skape, modifisere, analysere eller optimalisere som ledd i fremstilliongen av arbeidsstykker.

 • Lage AutoCAD-tegninger

  Lage kommunale tegninger som utført, ved hjelp av AutoCAD.

 • Utvikle designkonsept

  Undersøke informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for designen av en bestemt produksjon. Lese skript og rådføre deg med regissører og andre medlemmer av produksjonstaben, for å utvikle designkonsepter og planlegge produksjoner.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

Source: Sisyphus ODB