Yrke CAD-tegner, arkitektur

CAD-tegnere innen arkitektur lager tegninger av spesifikasjoner og ideer som er levert av arkitekter. De tegner arkitektoniske tegninger ved hjelp av dataassistert utstyr og -programvare, eller ved bruk av konvensjonelle metoder som papir og penn.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Manuelle tegneteknikker

  Teknikker som brukes til å lage detaljerte tegninger av design ved hjelp av spesialblyanter, linjaler, maler og skalaer.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Sonekoder

  Deling av land i soner der det er tillatt med ulike bruksområder og aktiviteter, f.eks. bolig- landbruks- og industrielle aktiviteter. Disse sonene reguleres av lovgivende prosedyrer og lokale myndigheter.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Bygningsrettssystemer

  De ulike rettslige systemer og forskrifter som gjelder for bygge- og anleggsvirksomhet i hele Europa.

 • CADD-programvare

  Datastøttet design og tegning (CADD) er bruk av datateknologi for design og designdokumentasjon. CAD-programvaren erstatter manuell tegning med automatiserte prosesser.

 • Byggforskrifter

  Retningslinjer som bestemmer minstestandardene for bygninger og andre konstruksjoner for å verne menneskers helse og sikkerhet.

 • Konstruksjonsmetoder

  Ulike teknikker og metoder for montering av bygninger og andre konstruksjoner.

Ferdigheter

 • Integrere tekniske prinsipper i arkitektonisk utforming

  Integrere tekniske prinsipper i arkitektonisk utforming under veiledning av teknikere innen ulike felt. Integrere elektrisk, byggeteknisk osv. teknisk spesialisering i arkitektoniske tegninger.

 • Kontrollere arkitekttegninger på stedet

  Sørge for at tegningene av arkitekturprosjektet gjenspeiler virkeligheten, ved å besøke byggeplasser og gjennomføre justeringer.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Lage arkitektoniske skisser

  Lage arkitektoniske skisser for utforming og detaljebeskrivelse av interiør og eksteriør i skala.

 • Tegne skisser

  Tegne skisser for oppsett av maskiner, utstyr og bygninger. Angi hvilke materialer som skal brukes, og størrelsen på komponentene. Vise produktet fra ulike vinkler.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Bruke CADD-programvare

  Bruke CADD-programvare for å utvikle detaljerte tegninger og designplaner.

 • Lage utkast til designspesifikasjoner

  Angi designspesifikasjoner, som materialer og deler som skal brukes, samt et kostnadsestimat.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

Source: Sisyphus ODB