Yrke GIS-spesialist

GIS-spesialister bruker spesialiserte datamaskinsystemer, tekniske tiltak og geologiske konsepter til å gjøre landrelatert, geografisk og geospatial informasjon om til visuelt detaljerte digitale kart og geomodeller av et reservoar. De konverterer teknisk informasjon som jordtetthet og -egenskaper til digitale representasjoner til bruk for ingeniører, myndigheter og interessenter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Geomatikk

  Fagfelt som ser på innsamling, lagring og behandling av geografiske opplysninger.

 • Kartografi

  Studien av å tolke elementer som er avbildet i kart, tiltak og tekniske spesifikasjoner. 

 • Geografi

  Fagfelt som undersøker grunn, fenomener, kjennetegn og innbyggere på jorden. Dette feltet søker å forstå jordens naturlige og menneskeskapte kompleksitet.

 • Geologisk kartlegging

  Teknikken som brukes for å lage kart som tydelig illustrerer geologiske egenskaper og steinlag i et område som kan være nyttig for gruveprosjekter og geologiske undersøkelser.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Oppmåling

  Teknikken for å fastslå punkters tredimensjonale posisjon og avstanden og vinklene mellom dem.

Ferdigheter

 • Lage temakart

  Bruke ulike teknikker, som for eksempel kloropletkart og dasymetriske kart, til å lage temakart med utgangspunkt i stedsspesifikk informasjon ved hjelp av programvare.

 • Samle inn kartleggingsdata

  Samle inn og bevare kartleggingsressurser og kartdata.

 • Utføre oppmålingsberegninger

  Utføre beregninger og samle inn teknisk data for å fastsette jordens krummingskorrigeringer, traversjusteringer og lukkeanordninger, nivåer, asimut og markeringsplasseringer og så videre.

 • Behandle innsamlede undersøkelsesdata

  Analysere og tolke undersøkelsesdata som er hentet fra forskjellige kilder, for eksempel satellittundersøkelser, flyfoto og lasermålesystemer.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Sette sammen GIS-data

  Innhente og organisere GIS-data fra kilder som databaser og kart.

 • Opprette GIS-rapporter

  Bruke relevante geografiske informasjonssystemer for å utarbeide rapporter og kart basert på geospatial informasjon, ved bruk av GIS-programvare.

 • Anvende digital kartlegging

  Lage kart ved å formatere innhentede data i et virtuelt bilde som gir en riktig representasjon av et spesifikt område.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

Source: Sisyphus ODB