Yrke HMS-ingeniør, gruvedrift

HMS-ingeniører, gruvedrift utvikler og gjennomfører systemer og prosedyrer for å forebygge skade og sykdom hos arbeidere, forbedre arbeidsforholdene i gruven, redusere HMS-risiko og hindre skade på utstyr og eiendom.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

Ferdigheter

 • Forhindre helse- og sikkerhetsproblemer

  Identifisere sikkerhets- og helsespørsmål, og finne løsninger for å forebygge ulykker.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Utvikle helse- og sikkerhetsstrategier i gruvedrift

  Utvikle strategier og prosedyrer for å håndtere helse og sikkerhet i gruvedrift. Sørge for at fremgangsmåter som et minimum er i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Undersøke mineulykker

  Undersøke mineulykker, identifisere utrygge arbeidsforhold og utvikle forbedringsmetoder.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Lære opp ansatte i gruvesikkerhet

  Organisere opplæring i gruvesikkerhet for arbeidere, arbeidsledere og øverste ledelse.

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

Source: Sisyphus ODB