Yrke HMS-ingeniør

HMS-ingeniører utformer gjenstander og programmer ved å kombinere tekniske prinsipper og helse- og sikkerhetskrav. De ivaretar medarbeidernes sikkerhet og velferd ved hjelp av innretninger og HMS-programmer. De vurderer installasjoner og risikoen de kan utgjøre (f.eks. forurensende materialer, ergonomi, håndtering av farlige stoffer osv.) for å utarbeide og forbedre HMS-tiltak.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Sikkerhetsteknikk

  Ingeniørteknikkfaget som brukes til å sikre at systemer, maskiner og utstyr fungerer i samsvar med de fastsatte sikkerhetsstandarder og lover, som miljølovgivning.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

Ferdigheter

 • Utarbeide risikovurdering

  Utarbeide risikovurdering, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal utføres på organisasjonsnivå.

 • Gi råd om sikkerhetsforbedringer

  Gi relevante anbefalinger etter at en undersøkelse er gjennomført; sørge for at anbefalingene vurderes behørig og følges når det er formålstjenlig.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB