Yrke HMS-inspektør

HMS-inspektører undersøker implementering og bruk av arbeidsstandarder og -retningslinjer på en arbeidsplass. De gir råd til arbeidsgivere og ansatte om hvordan man kan bli bedre på å gjennomføre retningslinjer og lovgivning, og sørger for at loven overholdes, og at det tas likestillings- og arbeidsrettighetshensyn. De skriver rapporter og kommuniserer med myndighetene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Personalledelse

  Metoder og prosedyrer som er involvert i ansettelse og utvikling av ansatte for å sikre verdi i organisasjonen, så vel som personalets behov, fordeler, konfliktløsning og sikring av et positivt bedriftsklima.

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

Ferdigheter

 • Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner

  Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner og inspeksjoner av anlegget for å sikre overholdelse av regler og forskrifter.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Innhente tilbakemeldinger fra ansatte

  Kommunisere på en åpen og positiv måte for å evaluere hvor tilfredse de ansatte er, hvordan de opplever arbeidsmiljøet og for å avdekke problemer og finne løsninger.

 • Gi råd om overholdelse av regjeringens politikk

  Gi organisasjoner råd om hvordan de kan forbedre sin overholdelse lover og regler de er pålagt å følge, og treffe de tiltak som må til for å sikre fullstendig overholdelse.

 • Inspisere samsvar med regjeringspolitikk

  Inspisere offentlige og private organisasjoner for å sikre korrekt implementasjon og overholdelse av offentlige retningslinjer for organisasjonen.

 • Beskytte ansattes rettigheter

  Vurdere og håndtere situasjoner der rettighetene som er fastsatt i regelverket og foretakets retningslinjer for ansatte, kan brytes, og ta i bruk egnede tiltak for å verne de ansatte.

 • Overvåke organisasjonsmiljø

  Overvåke arbeidsmiljøet og de ansattes atferd i en organisasjon for å vurdere hvordan organisasjonens kultur oppfattes av de ansatte, og identifisere faktorene som påvirker atferden, og som kan legge forholdene til rette for et positivt arbeidsmiljø.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

Source: Sisyphus ODB