Yrke HMS-konsulent

HMS-konsulenter gjennomfører planer for forbedring av arbeidsmiljøer og -kulturer. De vurderer risiko og intervjuer medarbeidere for å sikre at arbeidsmiljøet er i samsvar med HMS-regler, og for å sikre at interaksjonen på arbeidsplassen foregår på en positiv og produktiv måte. En HMS-konsulent som er ansatt ved en helseinstitusjon, må undersøke infeksjoner som spres ved en institusjon og gi alle medarbeidere råd om hvordan de bekjemper og forebygger infeksjoner. Dessuten anvendes helsefysikk ved anlegg og institusjoner der personer blir eksponert for ioniserende stråling, som kjernekraftverk og forskningsinstitusjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

Ferdigheter

 • Formidle helse- og sikkerhetstiltak

  Informere om gjeldende regler, retningslinjer og tiltak for å unngå ulykker og farer på arbeidsplassen.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Gi råd om risikostyring

  Gi råd om risikostyringspolicyer og forebyggingsstrategier og om iverksettelsen av disse, mens du tar i betraktning ulike risikoer for en bestemt organisasjon.

 • Gi ansatte informasjon om yrkesrisiko

  Gi informasjon og råd til ansatte relatert til mulige yrkesskader, for eksempel industrielle løsemidler, stråling, støy og vibrasjoner.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Utarbeide risikovurdering

  Utarbeide risikovurdering, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal utføres på organisasjonsnivå.

Source: Sisyphus ODB