Yrke IKT-brukbarhetstester

IKT-brukbarhetstestere sikrer overholdelse av krav og streber etter optimal brukbarhet innenfor fasene i programutviklingssyklusen (analyse, design, implementering og distribusjon). De har også et nært samarbeid med brukere (analytikere) for å undersøke og dokumentere brukerprofiler og analysere oppgaver, arbeidsflyter og brukerscenarioer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneske-maskin-interaksjon

  Studiet av atferd og samhandling mellom digitale enheter og mennesker.

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

 • Applikasjonsanvendelighet

  Prosess der lærbarheten, effektiviteten, nytten og brukervennligheten til en programvare kan defineres og måles.

 • Atferdsvitenskap

  Undersøke og analyse aktuell atferd ved hjelp av regulerte og naturtro observasjoner, og disiplinerte vitenskapelige eksperimenter.

Ferdigheter

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Bruke erfaringskart

  Undersøke alle interaksjonene og berøringspunktene folk har med et produkt, et merke eller en tjeneste. Bestemme nøkkelvariabler som varighet og frekvens for hvert berøringspunkt.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Teste adferdsmønster

  Skjelne mellom ulike adferdsmønster til enkeltpersoner ved hjelp av ulike tester for å forstå de underliggende årsakene til adferden.

 • Levere dokumentasjon for programvaretesting

  Beskrive fremgangsmåter for testing av programvare til det tekniske teamet, og analysere testresultater for brukere og klienter for å informere dem om programvarens tilstand og effektivitet.

 • Replikere kundeprogramvareproblemer

  Bruke spesialiserte verktøy for å replikere og analysere forholdene som førte til programvaretilstandene eller -resultatene rapportert av kunden, for å gi tilstrekkelige løsninger.

 • Teste følelsemessige mønstre

  Oppdage ulike mønstre i følelsene til enkeltpersoner ved å bruke diverse tester for å forstå årsaken til disse følelsene.

 • Lage hjemmesidetrådramme

  Utvikle et bilde eller sett med bilder som viser de funksjonelle elementene for et nettsted eller en nettside, typisk brukt for planlegging av et nettsteds funksjonalitet og struktur.

 • Vurdere brukeres interaksjon med IKT-applikasjoner

  Vurdere hvordan brukerne samhandler med IKT-applikasjoner, for å analysere atferden deres, trekke konklusjoner (for eksempel om motivene, forventningene og målene deres) og forbedre funksjonaliteten til applikasjonene.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

 • Gjennomføre forskning på IKT-brukeres aktiviteter

  Utføre forskningsoppgaver, som rekruttering av deltakere, planlegging av oppgaver, innsamling av empiriske data, dataanalyse og produksjon av materiale for å vurdere hvordan brukerne bruker et IKT-system, et program eller en app.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Måle programvarebrukervennlighet

  Undersøke om programvareproduktet er lett å bruke for sluttbrukeren. Identifisere brukerproblemer og foreta justeringer for å forbedre brukervennligheten. Samle inn data om hvordan brukere vurderer programvareprodukter.

Source: Sisyphus ODB