Yrke IKT-forretningsanalytiker

IKT-forretningsanalytikere har ansvar for å analysere og designe en organisasjons prosesser og systemer, vurdere forretningsmodellen og dens integrering med teknologi. De identifiserer også behov for endringer, vurderer virkningen av endringen, fanger opp og dokumenterer kravene, og sikrer deretter at disse kravene oppfylles, samtidig som de støtter virksomheten gjennom implementeringsprosessen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Risikoanalyse av produktbruk

  Metoder for å analysere produktrelaterte risikoer i mulige kundemiljø, deres omfang, konsekvenser og sannsynlige resultater for å redusere risiko ved hjelp av varselmeldinger, sikkerhetsinstrukser og vedlikeholdsstøtte.

 • Forretningsmessige kravteknikker

  Prosedyrer som kreves for å identifisere og analysere forretningsmessige og organisatoriske behov.

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

Ferdigheter

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Identifisere juridiske krav

  Gjennomføre undersøkelser av gjeldende rettslige og normative prosedyrer og standarder, analysere og utlede rettslige krav som gjelder for organisasjonen, dens politikk og dens produkter.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

 • Anvende endringsledelse

  Håndtere utviklingen innenfor en organisasjon ved å forutse endringer og foreta beslutninger på ledernivå for å sikre at de berørte medlemmene ikke blir forstyrret mer enn nødvendig.

 • Foreslå IKT-løsninger på virksomhetsproblemer

  Foreslå hvordan forretningsproblemer kan løses, ved hjelp av IKT, slik at forretningsprosesser forbedres.

 • Lage forretningsprosessmodeller

  Utarbeide formelle og uformelle beskrivelser av forretningsprosessene og organisasjonsstrukturen ved hjelp av forretningsprosessmodeller, notasjoner og verktøy.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

 • Identifisere kundekrav

  Bruke teknikker og verktøy, for eksempel undersøkelser, spørreskjemaer og IKT-applikasjoner, til å få frem, definere, analysere, dokumentere og vedlikeholde brukerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Samhandle med brukere for å registrere krav

  Kommunisere med brukerne for å identifisere og registrere kravene deres. Fastsette alle relevante brukerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måte for ytterligere analyse og spesifisering.

 • Analysere konteksten til en organisasjon

  Studere det eksterne og interne miljøet i en organisasjon ved å identifisere styrker og svakheter for å skape grunnlag for selskapets strategier og fremtidige planlegging.

Source: Sisyphus ODB