Yrke IKT-innkjøper

IKT-innkjøpere oppretter og legger inn kjøpsordrer for IKT-produkter og -tjenester, håndterer problemer relatert til mottak og fakturaer, vurderer gjeldende praksis for innkjøp og bruker strategiske utsettingsmetodologier på en effektiv måte. De bygger relasjoner med strategiske tilbydere og forhandler om pris, kvalitet, tjenestenivåer og leveringsvilkår.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Produsentens anbefalte pris

  Estimert pris produsenten foreslår for et produkt eller en tjeneste, og metode som brukes for å beregne prisen.

 • Kontraktsrett

  Område med juridiske prinsipper som styrer skriftlige avtaler mellom parter om utveksling av varer eller tjenester, herunder kontraktsregulerte plikter og avslutning.

 • Elektronisk kommunikasjon

  Datakommunikasjon ved hjelp av digitale midler som datamaskiner, telefon eller e-post.

Ferdigheter

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Utstede innkjøpsordrer

  Utarbeide og kontrollere dokumentene som er nødvendige for å godkjenne frakt av et produkt fra leverandøren til avtalt pris og i samsvar med avtalte vilkår.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

 • Spore pristrender

  Overvåke produktprisers retning og drivkraft på lang sikt, identifisere og forutse prisendringer samt å identifisere gjentakende trender.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Gjennomføre Internett-søk

  Gjennomføre effektive søk på internett for å samle relevant informasjon og dele den med andre.

 • Sammenligne entreprenørenes bud

  Sammenligne anbud på en kontrakt om å utføre et bestemt arbeid innenfor en fastsatt tidsramme.

 • Koordinere innkjøpsaktiviteter

  Koordinere og administrere prosesser for anskaffelse, leie, planlegging, sporing og rapportering på en kostnadseffektiv måte på et organisatorisk nivå.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Gjennomføre anbud

  Sende et tilbud til organisasjonen som lyser ut anbudet, og deretter utføre arbeidet eller levere varene som ble avtalt under anbudsprosessen.

 • Forberede innkjøpsrapportering

  Forberede dokumentasjon og filer knyttet til kjøp av produkter.

 • Utføre anskaffelsesaktiviteter

  Forplikte seg til å bestille tjenester, utstyr, varer eller ingredienser, sammenligne kostnader og kontrollere kvaliteten for å sikre maksimalt utbytte for organisasjonen.

 • Gjennomføre kontraktsadministrasjon

  Holde kontrakter à jour og organisere dem i samsvar med et klassifiseringssystem for fremtidig bruk.

Source: Sisyphus ODB