Yrke IKT-kapasitetsplanlegger

IKT-kapasitetsplanleggere sikrer at kapasiteten til IKT-tjenester og IKT-infrastruktur er i stand til å oppfylle avtalte tjenestenivåmål på en kostnadseffektiv og riktig måte. De vurderer også alle ressurser som kreves for å levere riktig IKT-tjeneste, og planlegger for kort-, mellomlang- og langsiktige forretningsbehov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Outsourcingsstrategi

  Planlegging på høyt nivå for administrasjon og optimalisering av eksterne tjenester for leverandører for å utføre forretningsprosesser.

 • Nettdugnadsstrategi

  Planlegging på høyt nivå for administrasjon og optimalisering av forretningsprosesser, ideer eller innhold ved å samle inn bidrag fra et stort felleskap av mennesker, blant annet nettbaserte grupper.

 • Systemprogramvare for statistisk analyse

  Spesifikk programvare (SAS) som brukes til avansert analyse, forretningsdata, datastyring og prediktiv analyse.

 • Strategier for IKT-kapasitetsplanlegging

  De metoder, teknikker og IKT-verktøy som brukes for planlegging av maksimal arbeidsmengde som en organisasjon er i stand til å gjennomføre i løpet av en gitt periode, basert på antall maskiner, arbeidstakere og skift, med hensyn til begrensninger som kvalitetsproblemer, forsinkelser og materialhåndtering.

 • Insourcingstrategi

  Planlegging på høyt nivå for styring og optimalisering av forretningsprosesser internt, vanligvis for å opprettholde kontroll over kritiske aspekter ved arbeidet.

 • IKT-infrastruktur

  Systemet, nettverket, maskinvare og programvarebruk samt komponenter, så vel som enheter og prosesser som brukes for å utvikle, teste, levere, overvåke, kontrollere eller støtte IKT-tjenester.

Ferdigheter

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Sikre overholdelse av organisatoriske IKT-standarder

  Garantere at situasjonen er i samsvar med de reglene og framgangsmåtene for IKT som en organisasjon har beskrevet for sine produkter, tjenester og løsninger.

 • Lage statistiske prognoser

  Foreta en systematisk statistisk undersøkelse av data som representerer tidligere observert atferd for systemet, herunder observasjoner av nyttige prediktorer utenfor systemet.

 • Forbedre forretningsprosesser

  Optimalisere organisasjonens prosesser for å oppnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende drift for å definere og oppnå nye mål.

 • Planlegge IKT-kapasitet

  Planlegge den langsiktige maskinvarekapasiteten, IKT-infrastrukturen, databehandlingsressurser, personale og andre aspekter som trengs for å håndtere endringer i behovet for IKT-produkter og -tjenester.

 • Utføre ressursplanlegging

  Estimere forventet ressursbruk med hensyn til tid, menneskelige og økonomiske ressurser som er nødvendige for å nå prosjektmålene.

 • Utvikle økonomiske statistikkrapporter

  Lage økonomiske og statistiske rapporter på grunnlag av innsamlede data som skal fremlegges for ledelsesorganer i en organisasjon.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Lage prognoser for arbeidsmengde

  Forutsi og definere arbeidsmengde som må utføres innenfor et visst tidsrom, og hvor lang tid det vil ta å utføre disse oppgavene.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Utføre forretningsanalyse

  Vurdere tilstanden til en virksomhet i seg selv og sett i forhold til konkurransefeltet ved å utføre undersøkelser, analysere dataene opp mot forretningsbehovene og fastslå muligheter.

Source: Sisyphus ODB