Yrke IKT-katastrofegjenopprettingsanalytiker

IKT-krisegjenopprettingsanalytikere utvikler, opprettholder og implementerer strategier og -løsninger for IKT-kontinuitet og krisegjenoppretting. De støtter de tekniske teamene, vurderer risikoene, designer og utvikler prosedyrer, dokumentasjon og strategier for krisegjenoppretting, for at virksomhetsfunksjoner skal kunne fortsette og gjenopprettes med minimalt tap av data. De koordinerer også gjenopprettingstester og valideringer for systemet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Beste praksis for systemgjenoppretting

  Forberedelse for gjenoppretting eller videreføring av teknologisk infrastruktur som er avgjørende for en organisasjon.

 • Teknikker for IKT-problemadministrering

  Teknikker som er knyttet til identifisering av løsninger på de grunnleggende årsakene til IKT-hendelser.

 • IKT-ytelsesanalysemetoder

  Metoder som brukes til å analysere programvare, IKT-system og nettytelse som gir veiledning om årsaker til problemer innenfor informasjonssystemer. Metoder kan gjøre det mulig å analysere ressursflaskehalser, applikasjonstider, ventetid og resultatene av referansemåling.

 • IKT-feilrettingsverktøy

  IKT-verktøyene som brukes til test- og feilsøkingsprogrammer og programvarekode, f.eks. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrnid og WinDbg.

 • IKT-gjenopprettingsteknikker

  Teknikker for gjenvinning av maskinvare eller programvare og data, etter svikt, korrupsjon eller skade.

 • Risikoanalyse av produktbruk

  Metoder for å analysere produktrelaterte risikoer i mulige kundemiljø, deres omfang, konsekvenser og sannsynlige resultater for å redusere risiko ved hjelp av varselmeldinger, sikkerhetsinstrukser og vedlikeholdsstøtte.

Ferdigheter

 • Definere sikkerhetspolicyer

  Utforme og implementere et sett med skriftlige regler og retningslinjer som har som mål å sikre en organisasjon gjennom begrensninger av adferd mellom interessenter, beskyttende mekaniske begrensninger og datatilgangsbegrensninger.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Gjennomføre evaluering av IKT-prosessers effekt på forretningsvirksomhet

  Evaluere de konkrete konsekvensene av implementeringen av nye IKT-systemer og -funksjoner på den nåværende forretningsstrukturen og de gjeldende organisasjonsprosedyrene.

 • Administrere systemsikkerhet

  Analysere et selskaps kritiske aktiva og identifisere svakheter og sårbarheter som fører til inngrep eller angrep. Bruke påvisningsteknikker innen sikkerhet. Forstå nettangrepsteknikker og iverksette effektive mottiltak.

 • Administrere planer for krisegjenoppretting

  Klargjøre, teste og gjennomføre, ved behov, en handlingsplan, for å hente eller kompensere for tapt informasjon i systemdata.

 • Utvikle informasjonssikkerhetsstrategi

  Lage en bedriftsstrategi knyttet til informasjonssikkerhet for å få best mulig informasjonsintegritet, tilgjengelighet og datavern.

 • Identifisere IKT-sikkerhetsrisikoer

  Bruke metoder og teknikker for å identifisere potensielle sikkerhetstrusler, sikkerhetsbrudd og risikofaktorer ved bruk av IKT-verktøy for kartlegging av IKT-systemer, analysere risikoer, sårbarheter og trusler og evaluere beredskapsplaner.

 • Implementere IKT-gjenopprettingssystem

  Lage, administrere og implementere gjenopprettingsplan for IKT-system i tilfelle krise for å hente informasjon og gjenoppta bruk av systemet.

 • Administrere IT-sikkerhetsbrudd

  Gi veiledning i anvendelse og oppfyllelse av relevante bransjestandarder, beste praksis og juridiske krav for informasjonssikkerhet.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Optimalisere valg av IKT-løsning

  Velge egnede løsninger på IKT-området ved å ta i betraktning mulige risikoer, fordeler og generell innvirkning.

 • Vedlikeholde plan for driftskontinuitet

  Oppdatere metoder som inneholder tiltak for å sikre at en organisasjon kan fortsette å drive virksomhet hvis det oppstår uforutsette hendelser.

Source: Sisyphus ODB