Yrke IKT-konsulent

IKT-konsulenter gir råd om optimalisering av bruken av eksisterende verktøy og systemer, gir anbefalinger for utvikling og implementering av et forretningsprosjekt eller en teknologisk løsning og bidrar til prosjektdefinisjoner. De skaper bevissthet om innovasjoner innen informasjonsteknologi og deres potensielle verdi for en virksomhet. De deltar også i vurderingen og valget av IKT-løsninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

 • Visuelle presentasjonsteknikker

  De visuelle representasjons- og interaksjonsteknikkene, som histogrammer, spredningsdiagrammer, overflatediagrammer, trekart og parallelle koordinatdiagrammer, som kan brukes til å presentere abstrakte numeriske og ikke-numeriske data for å styrke den menneskelige forståelsen av disse opplysningene.

 • IKT-salgsmetodikk

  Praksis som benyttes i IKT-sektoren for å fremme og selge produkter, tjenester eller anvendelser, f.eks. SPIN Selling, Conceptual Selling og SNAP Selling.

 • IKT-systemintegrering

  Prinsipper for integrering av IKT-komponenter og produkter fra en rekke kilder for å opprette et operativt IKT-system, teknikker som sikrer interoperabilitet og grensesnitt mellom komponenter og systemet.

Ferdigheter

 • Verifisere formelle IKT-spesifikasjoner

  Sjekke planlagte algoritmers eller systemers riktighet og effektivitet for samsvar med bestemte formelle spesifikasjoner.

 • Utarbeide prosjektspesifikasjoner

  Definere arbeidsplanen, varigheten, leveransene, ressursene og fremgangsmåtene et prosjekt må følge for å nå sine mål. Beskrive prosjektmål, utfall, resultater og gjennomføringsscenarioer.

 • Administrere IKT-prosjekt

  Planlegge, organisere, kontrollere og dokumentere fremgangsmåter og ressurser, f.eks. humankapital, utstyr og mestring, for å oppnå spesifikke mål og målsettinger knyttet til IKT-systemer, -tjenester eller -produkter, i henhold til bestemte begrensninger, som omfang, tid, kvalitet og budsjett.

 • Identifisere kundekrav

  Bruke teknikker og verktøy, for eksempel undersøkelser, spørreskjemaer og IKT-applikasjoner, til å få frem, definere, analysere, dokumentere og vedlikeholde brukerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Administrere standardsystem for virksomhetsressursplanlegging

  Samle inn, administrere og tolke relevante data for selskaper relatert til frakt, betaling, varelager, ressurser og produksjon ved bruk av spesifikk forretningsstyringsprogramvare. Eksempler på slik programvare er Microsoft Dynamics, SAP ERP og Oracle ERP.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Administrere endringer i IKT-system

  Planlegge, gjennomføre og overvåke systemendringer og -oppgraderinger. Opprettholde tidligere systemversjoner. Tilbakestille til en eldre systemversjon som er sikker, dersom det er nødvendig.

 • Analysere IKT-system

  Undersøke aktiviteten og resultatene for informasjonssystemer for å modellere deres bruk og svakheter, definere formål, arkitektur og tjenester, og for å påvise operasjoner og framgangsmåter for å gjennomføre dem mest effektivt.

 • Overvåke systemytelse

  Måle systemets pålitelighet og yteevne før, under og etter integrering av komponenter og ved drift og vedlikehold av systemet. Velge og bruke verktøy og teknikker for overvåking, for eksempel spesialprogramvare.

 • Tilby brukerdokumentasjon

  Utvikle og organisere fordelingen av strukturerte dokumenter for å bistå folk som bruker et bestemt produkt eller et bestemt system, for eksempel skriftlig eller visuell informasjon om et system og hvordan det skal brukes.

 • Holde tritt med de nyeste informasjonssystemløsningene

  Samle inn siste nytt om eksisterende informasjonssystemløsninger som integrerer programvare og maskinvare, samt nettverkskomponenter.

 • Optimalisere valg av IKT-løsning

  Velge egnede løsninger på IKT-området ved å ta i betraktning mulige risikoer, fordeler og generell innvirkning.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Gi IKT-konsulentråd

  Gi råd om passende løsninger innen IKT ved å velge alternativer og optimalisere beslutninger samtidig som det tas hensyn til mulige risikoer og fordeler og den generelle innvirkningen på bedriftskunder.

Source: Sisyphus ODB