Yrke IKT-nettverksadministrator

IKT-nettverksadministratorer opprettholder driften av et pålitelig, sikkert og effektivt datakommunikasjonsnettverk, inkludert LAN, WAN, intranett og Internett. De utfører nettverksadressetilordning, administrasjon og implementering av rutingprotokoller, for eksempel ISI, OSPF, BGP, rutingtabellkonfigurasjoner og visse implementeringer av godkjenning. De utfører vedlikehold og administrasjon av servere (filservere, VPN-gatewayer, systemer for registrering av inntrenging), stasjonære datamaskiner, skrivere, rutere, svitsjer, brannmurer, telefoner, IP-kommunikasjon, personlige digitale assistenter, smarttelefoner, programvaredistribusjon, sikkerhetsoppdateringer og oppdateringer samt et stort utvalg ekstra teknologier, herunder både maskin- og programvare.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Systemverktøy for nettverksadministrasjon

  Programvare eller maskinvare som gjør det mulig å overvåke, analysere og føre tilsyn med nettverkskomponenter eller delnett i et større nett.

 • IKT-ytelsesanalysemetoder

  Metoder som brukes til å analysere programvare, IKT-system og nettytelse som gir veiledning om årsaker til problemer innenfor informasjonssystemer. Metoder kan gjøre det mulig å analysere ressursflaskehalser, applikasjonstider, ventetid og resultatene av referansemåling.

 • Nettskyteknologier

  Teknologier som gjør det mulig å få tilgang til maskinvare, programvare, data og tjenester gjennom eksterne servere og programvare, uavhengig av deres plassering og arkitektur.

 • IKT-systemprogrammering

  De metoder og verktøy som kreves for å utvikle systemprogramvare, spesifikasjoner for systemarkitektur og grensesnitt mellom nettverk, systemmoduler og komponenter.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Anskaffelse av IKT-nettverksutstyr

  Produkter som er tilgjengelige hos leverandører av nettverksutstyr samt metoder for å velge ut og skaffe utstyret.

 • Sikkerhetsrisikoer for IKT-nettverk

  Risikofaktorer, som maskinvare- og programvarekomponenter, enheter, grensesnitt og retningslinjer i IKT-nettverk, risikovurderingsmetoder som kan anvendes for å vurdere alvorlighetsgraden og følgene av trusler og beredskapsplaner for hver sikkerhetsrisikofaktor.

 • IKT-nettverksruting

  Prosesser og teknikker for å velge den beste ruten for en pakke gjennom et IKT-nett.

 • Internett-styring

  Prinsipper, forskrifter, normer og programmer som former utviklingen og bruken av Internett, f.eks. administrasjon av domenenavn, registre og register, i henhold til ICANN/IANA-forskrifter og anbefalinger, IP-adresser og navn, navnetjenere, DNS, TLDer og aspekter av IDNer og DNSSEC.

 • Løsningsimplementering

  Teknologier og standarder som skal brukes ved installasjon, distribusjon og vedlikehold av programvareegenskaper.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Dataprogrammering

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer (f.eks. gjenstandsorientert programmering, funksjonell programmering) og av programspråk.

Ferdigheter

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Vedlikeholde Internett-protokollkonfigurasjon

  Anvende Internett-protokollkonfigurasjon (ipconfig) for å samle data om konfigurasjonsverdier for Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) for å identifisere enheter og deres IP-adresser.

 • Administrere vertstjeneste for e-post

  Overvåke den daglige driften av en privat e-postplattform ved å vedlikeholde og forbedre tjenester som tilbys, f.eks. spam- og virusbeskyttelse, blokkering av reklame, nytt design av nettstedet og søkemotoroptimalisering.

 • Administrere IKT-virtualiseringsmaskiner

  Føre tilsyn med verktøy som VMware, kvm og Xen, som tilrettelegger for miljøer med virtuelle maskiner som kjører på andre programvaremiljøer.

 • Installere elektronisk kommunikasjonsutstyr

  Utarbeide og rulle ut digital og analog elektronisk kommunikasjon. Forstå koblingsskjemaer og utstyrsspesifikasjoner.

 • Analysere nettverksbåndbreddekrav

  Undersøke kravene om overføringskapasitet i et IKT-nettverk eller et annet telekommunikasjonssystem.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Implementere IKT-nettverksdiagnostiske verktøy

  Bruke programvareverktøy eller -komponenter som overvåker IKT-parametere, for eksempel ytelse og gjennomstrømning, tilveiebringe data og statistikk, diagnostisere feil, svikt eller flaskehalser og støtte beslutninger.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Juster IKT-systemkapasiteten

  Endre virkeområdet for et IKT-system ved å legge til eller omfordele ytterligere IKT-systemkomponenter, for eksempel nettkomponenter, servere eller lagre, for å oppfylle kapasitets- eller volumkrav.

 • Designe datanettverk

  Utvikle og planlegge IKT-nettverk, for eksempel regionnett (WAN) og lokalnett (LAN), som tilkobler datamaskiner via kabel eller trådløst nett og gjør det mulig for dem å utveksle data, samt å vurdere kapasitetskravene deres.

 • Definere regler for brannmur

  Angi regler for å styre et sett med komponenter som tar sikte på å begrense tilgang mellom grupper av nettverk eller et bestemt nettverk og Internett.

 • Anvende retningslinjer for IKT-systembruk

  Følge skriftlige og etiske lover og retningslinjer med hensyn til riktig IKT-systembruk og -administrasjon.

 • Forutsi fremtidige IKT-nettverksbehov

  Identifisere gjeldende datatrafikk, og anslå hvordan veksten vil påvirke IKT-nettet.

Source: Sisyphus ODB