Yrke IKT-nettverksarkitekt

IKT-nettverksarkitekter designer nettverksstrukturen og konnektiviteten til IKT-nettverk, for eksempel maskinvare-, infrastruktur-, kommunikasjons- og maskinvarekomponenter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-nettverksruting

  Prosesser og teknikker for å velge den beste ruten for en pakke gjennom et IKT-nett.

 • Sikkerhetsrisikoer for IKT-nettverk

  Risikofaktorer, som maskinvare- og programvarekomponenter, enheter, grensesnitt og retningslinjer i IKT-nettverk, risikovurderingsmetoder som kan anvendes for å vurdere alvorlighetsgraden og følgene av trusler og beredskapsplaner for hver sikkerhetsrisikofaktor.

 • IKT-sikkerhetslovgivning

  Lovgivning som beskytter informasjonsteknologi, IKT-nettverk og datasystemer og juridiske konsekvenser som følge av misbruk. Regulerte tiltak omfatter brannvegger, angrepsdetektering, antivirusprogramvare og kryptering.

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

 • IKT-nettverksmaskinvare

  IKT-nettverksutstyr eller datanettverksenheter, f.eks. UPS-systemer, elektriske systemer, nettverksfasiliteter og strukturerte kablingssystemer.

Ferdigheter

 • Forutsi fremtidige IKT-nettverksbehov

  Identifisere gjeldende datatrafikk, og anslå hvordan veksten vil påvirke IKT-nettet.

 • Vedlikeholde maskinvare for informasjonsnettverk

  Vurdere funksjonaliteten til og identifisere feil i infrastrukturen til et informasjonsnettverk, utføre rutineoppgaver for vedlikehold som forhindrer feil og reparasjonsoppgaver, for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet for systembrukere.

 • Vurdere IKT-kunnskap

  Evaluere den implisitte mestringen til dyktige eksperter av et IKT-system for å gjøre den eksplisitt for videre analyse og bruk.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Implementere IKT-nettverksdiagnostiske verktøy

  Bruke programvareverktøy eller -komponenter som overvåker IKT-parametere, for eksempel ytelse og gjennomstrømning, tilveiebringe data og statistikk, diagnostisere feil, svikt eller flaskehalser og støtte beslutninger.

 • Juster IKT-systemkapasiteten

  Endre virkeområdet for et IKT-system ved å legge til eller omfordele ytterligere IKT-systemkomponenter, for eksempel nettkomponenter, servere eller lagre, for å oppfylle kapasitets- eller volumkrav.

 • Designe IKT-maskinvareplassering

  Beskrive og planlegge hvordan kabler og relaterte maskinvaredeler skal plasseres utover i bygningen.

 • Definere retningslinjer for IKT-nettverksdesign

  Angi politikk, prinsipper, regler, prosesser og kriterier for utforming, planlegging og gjennomføring av IKT-nettverk.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Analysere nettverksbåndbreddekrav

  Undersøke kravene om overføringskapasitet i et IKT-nettverk eller et annet telekommunikasjonssystem.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Designe datanettverk

  Utvikle og planlegge IKT-nettverk, for eksempel regionnett (WAN) og lokalnett (LAN), som tilkobler datamaskiner via kabel eller trådløst nett og gjør det mulig for dem å utveksle data, samt å vurdere kapasitetskravene deres.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Vedlikeholde Internett-protokollkonfigurasjon

  Anvende Internett-protokollkonfigurasjon (ipconfig) for å samle data om konfigurasjonsverdier for Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) for å identifisere enheter og deres IP-adresser.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

Source: Sisyphus ODB