Yrke IKT-nettverkstekniker

IKT-nettverksteknikere installerer, vedlikeholder og feilsøker nettverk, datakommunikasjonsutstyr og nettverksinstallerte enheter, for eksempel skrivere og SAN-enheter. De analyserer og løser nettverksrelaterte problemer som er rapportert av brukere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-nettverksruting

  Prosesser og teknikker for å velge den beste ruten for en pakke gjennom et IKT-nett.

 • IKT-nettverksmaskinvare

  IKT-nettverksutstyr eller datanettverksenheter, f.eks. UPS-systemer, elektriske systemer, nettverksfasiliteter og strukturerte kablingssystemer.

 • Begrensninger for IKT-nettverkskabel

  Begrensninger, f.eks. begrensninger i avstand og resistens ved typer kabler, f.eks. fiberkabel, coax-kabel og ethernet-kabel som brukes til oppbygging av nettverk.

 • Sikkerhetsrisikoer for IKT-nettverk

  Risikofaktorer, som maskinvare- og programvarekomponenter, enheter, grensesnitt og retningslinjer i IKT-nettverk, risikovurderingsmetoder som kan anvendes for å vurdere alvorlighetsgraden og følgene av trusler og beredskapsplaner for hver sikkerhetsrisikofaktor.

Ferdigheter

 • Installere elektronisk kommunikasjonsutstyr

  Utarbeide og rulle ut digital og analog elektronisk kommunikasjon. Forstå koblingsskjemaer og utstyrsspesifikasjoner.

 • Implementere IKT-nettverksdiagnostiske verktøy

  Bruke programvareverktøy eller -komponenter som overvåker IKT-parametere, for eksempel ytelse og gjennomstrømning, tilveiebringe data og statistikk, diagnostisere feil, svikt eller flaskehalser og støtte beslutninger.

 • Vedlikeholde Internett-protokollkonfigurasjon

  Anvende Internett-protokollkonfigurasjon (ipconfig) for å samle data om konfigurasjonsverdier for Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) for å identifisere enheter og deres IP-adresser.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Installere signalrepeatere

  Sette opp og konfigurere enheter som forbedrer styrken på signalet i en kommunikasjonskanal, for å muliggjøre riktig mottak og reproduksjon flere steder.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Analysere nettverksbåndbreddekrav

  Undersøke kravene om overføringskapasitet i et IKT-nettverk eller et annet telekommunikasjonssystem.

 • Juster IKT-systemkapasiteten

  Endre virkeområdet for et IKT-system ved å legge til eller omfordele ytterligere IKT-systemkomponenter, for eksempel nettkomponenter, servere eller lagre, for å oppfylle kapasitets- eller volumkrav.

 • Bruke presisjonsverktøy

  Bruke elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske verktøy til presisjonsarbeid.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

Source: Sisyphus ODB