Yrke IKT-revisjonsleder

IKT-revisjonsledere overvåker IKT-revisorer som har ansvar for revisjon av informasjonssystemer, plattformer og driftsprosedyrer i henhold til etablerte foretaksstandarder for effektivitet, nøyaktighet og sikkerhet. De evaluerer IKT-infrastrukturen med hensyn til risiko for organisasjonen og etablerer kontroller for å redusere tap. De fastsetter og anbefaler forbedringer i de gjeldende risikostyringskontrollene og i implementeringen av systemendringer eller -oppgraderinger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Cybersikkerhet

  Metoder som beskytter IKT-systemer, nettverk, datamaskiner, utstyr, tjenester, digital informasjon og personer mot ulovlig eller uautorisert bruk.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Kontrollmål for informasjonsteknologi og relatert teknologi

  Risiko- og kontrollrammeverk, f.eks. kontrollmål for informasjonsteknologi og relatert teknologi (COBIT), som støtter beslutninger som er rettet mot å løse skillet mellom forretningsrisiko, krav og tekniske spørsmål.

 • IKT-prosjektledelse

  Metoder for planlegging, implementering, gjennomgåelse og oppfølging av IKT-prosjekter, f.eks. utvikling, integrasjon, endring og salg av IKT-produkter og tjenester samt prosjekter relatert til teknologisk nyskaping på IKT-området.

Ferdigheter

 • Implementere IKT-risikostyring

  Utvikle og implementere prosedyrer for å identifisere, vurdere, behandle og redusere IKT-risikoer, for eksempel hacking eller datalekkasjer, i henhold til selskapets strategier, prosedyrer og retningslinjer. Analysere og administrere sikkerhetsrisikoer og hendelser. Anbefale tiltak for å forbedre strategien for digital sikkerhet.

 • Identifisere juridiske krav

  Gjennomføre undersøkelser av gjeldende rettslige og normative prosedyrer og standarder, analysere og utlede rettslige krav som gjelder for organisasjonen, dens politikk og dens produkter.

 • Gjennomføre IKT-revisjon

  Organisere og gjennomføre revisjoner for å vurdere IKT-systemer, overholdelse av komponentene i systemer, informasjonssystemer og informasjonssikkerhet. Identifisere og samle inn potensielle kritiske problemer, og anbefale løsninger som bygger på nødvendige standarder og løsninger.

 • Administrere standardsystem for virksomhetsressursplanlegging

  Samle inn, administrere og tolke relevante data for selskaper relatert til frakt, betaling, varelager, ressurser og produksjon ved bruk av spesifikk forretningsstyringsprogramvare. Eksempler på slik programvare er Microsoft Dynamics, SAP ERP og Oracle ERP.

 • Utvikle revisjonsplan

  Definere alle organisatoriske oppgaver (tid, sted og rekkefølge) og utvikle en sjekkliste for emnene som skal revideres.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Gjennomføre tilsyn av kontraktssamsvar

  Gjennomføre grundig tilsyn kontraktsamsvar for å sikre at varer eller tjenester leveres til avtalt tid og på riktig måte, avdekke eventuelle saksbehandlingsfeil eller manglende kreditt og rabatter samt startprosedyrer for betaling.

 • Forberede økonomiske revisjonsrapporter

  Innhente opplysninger om funn i revisjonen av finansregnskap og økonomistyring for å utarbeide rapporter, påpeke forbedringsmuligheter og bekrefte styrbarhet.

 • Administrere IT-sikkerhetsbrudd

  Gi veiledning i anvendelse og oppfyllelse av relevante bransjestandarder, beste praksis og juridiske krav for informasjonssikkerhet.

 • Sikre overholdelse av organisatoriske IKT-standarder

  Garantere at situasjonen er i samsvar med de reglene og framgangsmåtene for IKT som en organisasjon har beskrevet for sine produkter, tjenester og løsninger.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

Source: Sisyphus ODB