Yrke IKT-sikkerhetstekniker

IKT-sikkerhetsteknikere foreslår og implementerer nødvendige sikkerhetsoppdateringer og tiltak når det er nødvendig. De gir råd, støtte, informasjon, opplæring og sikkerhetsbevissthet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-nettverksmaskinvare

  IKT-nettverksutstyr eller datanettverksenheter, f.eks. UPS-systemer, elektriske systemer, nettverksfasiliteter og strukturerte kablingssystemer.

 • Anskaffelse av IKT-nettverksutstyr

  Produkter som er tilgjengelige hos leverandører av nettverksutstyr samt metoder for å velge ut og skaffe utstyret.

 • Sikkerhetstrusler mot nettapplikasjon

  Angrepene, vektorene, framvoksende trusler på nettsteder, nettprogrammer og nettjenester, rangering av alvorlighetsgrad, som identifiseres av dedikerte samfunn, f.eks. OWASP.

Ferdigheter

 • Administrere alarmsystem

  Sette opp og vedlikeholde et system for å oppdage inntrengninger og uautoriserte adganger i et anlegg.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Bruke tilgangskontrollprogramvare

  Benytte programvare til å definere roller og autentisere brukere, rettigheter og tilgang til IKT-systemer, data og tjenester.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Administrere overvåkningskamera

  Overvåke et system av kameraer i et anlegg som overfører et signal til et bestemt sett med visningsskjermer.

 • Sikre forsvarlig dokumenthåndtering

  Garantere at standarder og regler for registrering og sporing for dokumentstyring er fulgt, for eksempel ved å sikre at endringer blir identifisert, at dokumentene er leselige, og at utdaterte dokumenter ikke brukes.

 • Analysere IKT-system

  Undersøke aktiviteten og resultatene for informasjonssystemer for å modellere deres bruk og svakheter, definere formål, arkitektur og tjenester, og for å påvise operasjoner og framgangsmåter for å gjennomføre dem mest effektivt.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Anslå varigheten av arbeid

  Utarbeide nøyaktige beregninger for tiden som er nødvendig for å oppfylle fremtidige tekniske oppgaver, basert på tidligere og nåværende informasjon og observasjoner, eller planlegge den anslåtte varigheten til individuelle oppgaver i et gitt prosjekt.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Identifisere IKT-systemsvakheter

  Analysere systemet og nettarkitekturen, maskinvare- og programvarekomponenter og data for å identifisere svakheter og sårbarhet med tanke på innbrudd eller angrep.

Source: Sisyphus ODB