Yrke IKT-systemadministrator

IKT-systemadministrator
Credits: Shutterstock.com

IKT-systemadministratorer har ansvar for vedlikehold, konfigurasjon og pålitelig drift av data- og nettverkssystemer, servere, arbeidsstasjoner og periferienheter. De kan anskaffe, installere eller oppgradere datamaskinkomponenter og programvare, automatisere rutineoppgaver, skrive dataprogrammer, feilsøke, lære opp og veilede personale og gi teknisk støtte. De sikrer optimal systemintegritet, sikkerhet, sikkerhetsbeskyttelse og ytelse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-systembrukerkrav

  Tilpasse brukerens og organisasjonens behov og systemkomponenter og -tjenester, idet det tas hensyn til den tilgjengelige teknologi og de teknikker som kreves for å framkalle eller angi krav, må det være mulig for brukerne å fastslå symptomer på problemet og analysere symptomer.

 • IKT-infrastruktur

  Systemet, nettverket, maskinvare og programvarebruk samt komponenter, så vel som enheter og prosesser som brukes for å utvikle, teste, levere, overvåke, kontrollere eller støtte IKT-tjenester.

 • Biblioteker over programvarekomponenter

  Programvarepakker, moduler, nettjenester og ressurser som dekker et sett med tilknyttede funksjoner, og databasene hvor disse gjenbrukbare komponentene kan bli funnet.

 • IKT-systemprogrammering

  De metoder og verktøy som kreves for å utvikle systemprogramvare, spesifikasjoner for systemarkitektur og grensesnitt mellom nettverk, systemmoduler og komponenter.

 • Maskinvarekomponenter

  De essensielle komponentene som utgjør et maskinvaresystem, f.eks. flytende krystall-skjermer (LCD), kamerasensorer, mikroprosessorer, minner, modemer, batterier og deres sammenkoblinger.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Organisatoriske retningslinjer

  Retningslinjer for å sette mål og delmål når det gjelder utvikling og vedlikehold av en organisasjon.

Ferdigheter

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Flytte eksisterende data

  Anvende metoder for migrasjon og konvertering av eksisterende data for å overføre eller konvertere data mellom formater eller lagrings- eller datasystemer.

 • Administrere systemtesting

  Velge ut, gjennomføre og spore testing av programvare og maskinvare for å oppdage systemfeil, både i integrerte systemenheter, integrasjonskomponenter og systemet som helhet. Organisere testing som installasjonstesting, sikkerhetstesting og testing av brukergrensesnittet.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Administrere endringer i IKT-system

  Planlegge, gjennomføre og overvåke systemendringer og -oppgraderinger. Opprettholde tidligere systemversjoner. Tilbakestille til en eldre systemversjon som er sikker, dersom det er nødvendig.

 • Overvåke systemytelse

  Måle systemets pålitelighet og yteevne før, under og etter integrering av komponenter og ved drift og vedlikehold av systemet. Velge og bruke verktøy og teknikker for overvåking, for eksempel spesialprogramvare.

 • Vedlikeholde IKT-system

  Velge og bruke system- og nettverksovervåkingsteknikker. Identifisere og fikse driftsproblemer. Sikre at systemets funksjoner og effektivitet samsvarer med selskapets spesifikasjoner.

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved å holde konfigurasjon ved like, administrere brukere, overvåke ressursbruk, lage sikkerhetskopier og installere maskinvare eller programvare for å oppfylle de fastsatte kravene.

 • Implementere IKT-gjenopprettingssystem

  Lage, administrere og implementere gjenopprettingsplan for IKT-system i tilfelle krise for å hente informasjon og gjenoppta bruk av systemet.

 • Administrere systemsikkerhet

  Analysere et selskaps kritiske aktiva og identifisere svakheter og sårbarheter som fører til inngrep eller angrep. Bruke påvisningsteknikker innen sikkerhet. Forstå nettangrepsteknikker og iverksette effektive mottiltak.

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Anvende organisatoriske systemretningslinjer

  Anvende interne retningslinjer knyttet til utvikling, intern og ekstern bruk av teknologiske systemer, for eksempel programvaresystemer, nettverkssystemer og telekommunikasjonssystemer, for å oppnå et sett med mål og delmål for effektiv drift og vekst i en organisasjon.

 • Anvende retningslinjer for IKT-systembruk

  Følge skriftlige og etiske lover og retningslinjer med hensyn til riktig IKT-systembruk og -administrasjon.

 • Støtte IKT-systembrukere

  Kommunisere med sluttbrukere, vise dem hvordan de utfører oppgaver, bruke IKT-støtteverktøy og -metoder for å løse problemer og identifisere mulige bivirkninger og gi løsninger.

Source: Sisyphus ODB