Yrke IKT-systemarkitekt

IKT-systemarkitekter designer arkitektur, komponenter, moduler, grensesnitt og data til et system med flere komponenter for å oppfylle de angitte kravene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Databaseutviklingsverktøy

  Metoder og verktøy som brukes for å opprette logiske og fysiske strukturer for databaser, f.eks. logiske datastrukturer, diagrammer, modellmetoder og enhetsrelasjoner.

 • Maskinvareplattformer

  Egenskaper ved maskinvarekonfigurasjonen som trengs for å håndtere programvareprodukter.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Systemteori

  Prinsipper som kan anvendes på alle typer systemer på alle hierarkiske nivåer, som beskriver systemets interne organisasjon, dets ordninger for å opprettholde identitet og stabilitet og å oppnå tilpasning og regler i form av sine avhengigheter og interaksjon med miljøet.

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

Ferdigheter

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Lage datamodeller

  Bruke spesifikke teknikker og metoder for å analysere datakravene for en organisasjons forretningsprosesser for å lage modeller for disse dataene, som konseptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modellene har en spesifikk struktur og et særlig format.

 • Justere programvare i tråd med systemarkitektur

  Sørge for at systemdesign og tekniske spesifikasjoner er i tråd med programvarearkitekturen, for å sikre integrasjon og interoperabilitet mellom systemkomponentene.

 • Anvende IKT-systemteori

  Implementere prinsipper for IKT-systemteori for å forklare og dokumentere systemegenskaper som kan anvendes universelt på andre systemer.

 • Designe informasjonssystem

  Definere arkitektur, sammensetning, komponenter, moduler, grensesnitt og data for integrerte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og nett), basert på systemkrav og spesifikasjoner.

 • Vurdere IKT-kunnskap

  Evaluere den implisitte mestringen til dyktige eksperter av et IKT-system for å gjøre den eksplisitt for videre analyse og bruk.

 • Utforme virksomhetsarkitektur

  Analysere forretningsstrukturen og gi en logisk organisering av forretningsprosesser og informasjonsinfrastruktur. Anvende prinsipper og praksis som hjelper organisasjoner med å realisere strategier, respondere på disruptive endringer og oppnå mål.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Administrere systemtesting

  Velge ut, gjennomføre og spore testing av programvare og maskinvare for å oppdage systemfeil, både i integrerte systemenheter, integrasjonskomponenter og systemet som helhet. Organisere testing som installasjonstesting, sikkerhetstesting og testing av brukergrensesnittet.

 • Administrere database

  Bruke skjemaer og modeller for databasedesign, definere dataavhengigheter, bruke spørringsspråk og databaseadministrasjonssystemer (DBMS) til å utvikle og administrere databaser.

 • Anskaffe systemkomponent

  Anskaffe maskinvare, programvare eller nettverkskomponenter som er i samsvar med andre systemkomponenter, for å utvide systemet og utføre nødvendige oppgaver.

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

Source: Sisyphus ODB