Yrke IKT-systemintegrasjonskonsulent

IKT-systemintegreringskonsulenter gir råd om hvordan man kan få ulike systemer til å virke sammen i en organisasjon, slik at man kan dele data og redusere dobbeltarbeid.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

Ferdigheter

 • Administrere endringer i IKT-system

  Planlegge, gjennomføre og overvåke systemendringer og -oppgraderinger. Opprettholde tidligere systemversjoner. Tilbakestille til en eldre systemversjon som er sikker, dersom det er nødvendig.

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Integrere IKT-data

  Kombinere data fra ulike kilder for å gi en enhetlig visning av dette datasettet.

 • Anvende retningslinjer for informasjonssikkerhet

  Implementere retningslinjer, metoder og forskrifter for data- og informasjonssikkerhet for å overholde konfidensialitets-, integritets- og tilgjengelighetsprinsippene.

 • Gi IKT-konsulentråd

  Gi råd om passende løsninger innen IKT ved å velge alternativer og optimalisere beslutninger samtidig som det tas hensyn til mulige risikoer og fordeler og den generelle innvirkningen på bedriftskunder.

 • Holde tritt med de nyeste informasjonssystemløsningene

  Samle inn siste nytt om eksisterende informasjonssystemløsninger som integrerer programvare og maskinvare, samt nettverkskomponenter.

 • Definere integreringsstrategi

  Spesifisere strategier for systemintegrasjon, innarbeiding av tidsplan, prosessene som kreves for å integrere komponenter i delsystemer og systemer, måten komponentene kommuniserer på, samt risikoene forbundet med integrasjonen.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Bruke skriptingsprogrammering

  Bruke spesialiserte IKT-verktøy for å lage datakode som tolkes av tilsvarende løpetidsmiljøer for å utvide apper og automatisere vanlige datamaskinoperasjoner. Bruke programmeringsspråk som støtter denne metoden, for eksempel Unix Shell-skript, JavaScript, Python og Ruby.

 • Optimalisere valg av IKT-løsning

  Velge egnede løsninger på IKT-området ved å ta i betraktning mulige risikoer, fordeler og generell innvirkning.

 • Ivareta IKT-systemkvalitet

  Sikre korrekt drift i samsvar med konkrete behov og resultater med hensyn til utvikling, integrasjon, sikkerhet og generell forvaltning av IKT-systemer.

 • Konsultere med forretningskunder

  Kommunisere med kunder ved en bedrift eller et bedriftsprosjekt for å innføre nye ideer, få tilbakemeldinger og finne løsninger på problemer.

 • Overvåke systemytelse

  Måle systemets pålitelighet og yteevne før, under og etter integrering av komponenter og ved drift og vedlikehold av systemet. Velge og bruke verktøy og teknikker for overvåking, for eksempel spesialprogramvare.

 • Verifisere formelle IKT-spesifikasjoner

  Sjekke planlagte algoritmers eller systemers riktighet og effektivitet for samsvar med bestemte formelle spesifikasjoner.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Sikre forsvarlig dokumenthåndtering

  Garantere at standarder og regler for registrering og sporing for dokumentstyring er fulgt, for eksempel ved å sikre at endringer blir identifisert, at dokumentene er leselige, og at utdaterte dokumenter ikke brukes.

Source: Sisyphus ODB