Yrke IKT-systemtester

IKT-systemtestere utfører testaktiviteter og enkelte testplanleggingaktiviteter. De kan også feilsøke og reparere IKT-systemer og komponenter, selv om denne oppgaven hovedsakelig tilligger designere og utviklere. De sikrer at alle systemer og komponenter fungerer som de skal, før de leveres til interne og eksterne kunder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Programvareanomalier

  Avvik fra hva som er standard og eksepsjonelle hendelser under programvaresystemets ytelse, identifikasjon av hendelser som kan endre flyten og prosessen av systemgjennomføring.

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

 • Systemteori

  Prinsipper som kan anvendes på alle typer systemer på alle hierarkiske nivåer, som beskriver systemets interne organisasjon, dets ordninger for å opprettholde identitet og stabilitet og å oppnå tilpasning og regler i form av sine avhengigheter og interaksjon med miljøet.

Ferdigheter

 • Anvende IKT-systemteori

  Implementere prinsipper for IKT-systemteori for å forklare og dokumentere systemegenskaper som kan anvendes universelt på andre systemer.

 • Replikere kundeprogramvareproblemer

  Bruke spesialiserte verktøy for å replikere og analysere forholdene som førte til programvaretilstandene eller -resultatene rapportert av kunden, for å gi tilstrekkelige løsninger.

 • Administrere systemtesting

  Velge ut, gjennomføre og spore testing av programvare og maskinvare for å oppdage systemfeil, både i integrerte systemenheter, integrasjonskomponenter og systemet som helhet. Organisere testing som installasjonstesting, sikkerhetstesting og testing av brukergrensesnittet.

 • Levere dokumentasjon for programvaretesting

  Beskrive fremgangsmåter for testing av programvare til det tekniske teamet, og analysere testresultater for brukere og klienter for å informere dem om programvarens tilstand og effektivitet.

 • Utføre sikkerhetssårbarhetsanalyser

  Utføre ulike typer sikkerhetstesting, for eksempel nettverksgjennomtrengingstesting, trådløs testing, kodegjennomganger eller brannmurvurdering i samsvar med bransjens aksepterte metoder og protokoller, for å identifisere og analysere potensielle sårbarheter.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Identifisere IKT-systemsvakheter

  Analysere systemet og nettarkitekturen, maskinvare- og programvarekomponenter og data for å identifisere svakheter og sårbarhet med tanke på innbrudd eller angrep.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

Source: Sisyphus ODB