Yrke IKT-tekniker

IKT-teknikere installerer, vedlikeholder, reparerer og drifter informasjonssystemer og alt IKT-relatert utstyr (bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, servere, nettbrett, smarttelefoner, kommunikasjonsutstyr, skrivere og alle eksterne nettverk knyttet til datamaskiner), og alle typer programvare (drivere, operativsystemer, programmer, apper).

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-nettverksmaskinvare

  IKT-nettverksutstyr eller datanettverksenheter, f.eks. UPS-systemer, elektriske systemer, nettverksfasiliteter og strukturerte kablingssystemer.

 • IKT-nettverksruting

  Prosesser og teknikker for å velge den beste ruten for en pakke gjennom et IKT-nett.

 • Distribuerte kataloginformasjonstjenester

  Katalogtjenestene som automatiserer nettforvaltningen av sikkerhet, brukerdata og distribuerte ressurser og kan få tilgang til opplysninger i katalogen til et datasystem.

 • Anskaffelse av IKT-nettverksutstyr

  Produkter som er tilgjengelige hos leverandører av nettverksutstyr samt metoder for å velge ut og skaffe utstyret.

 • Begrensninger for IKT-nettverkskabel

  Begrensninger, f.eks. begrensninger i avstand og resistens ved typer kabler, f.eks. fiberkabel, coax-kabel og ethernet-kabel som brukes til oppbygging av nettverk.

Ferdigheter

 • Bruke presisjonsverktøy

  Bruke elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske verktøy til presisjonsarbeid.

 • Definere regler for brannmur

  Angi regler for å styre et sett med komponenter som tar sikte på å begrense tilgang mellom grupper av nettverk eller et bestemt nettverk og Internett.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Betjene hussentral

  Betjene hussentral (PBX), et telekommunikasjonssystem i en organisasjon som setter over anrop mellom brukere på lokale linjer. Samtidig gjør systemet det mulig for alle brukere å dele eksterne telefonlinjer.

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Vedlikeholde IKT-server

  Diagnostisere og fjerne maskinvarefeil ved reparasjon eller utskifting. Treffe forebyggende tiltak, gjennomgå ytelse, oppdatere programvare, gjennomgå tilgjengelighet.

 • Implementere IKT-gjenopprettingssystem

  Lage, administrere og implementere gjenopprettingsplan for IKT-system i tilfelle krise for å hente informasjon og gjenoppta bruk av systemet.

 • Vedlikeholde IKT-system

  Velge og bruke system- og nettverksovervåkingsteknikker. Identifisere og fikse driftsproblemer. Sikre at systemets funksjoner og effektivitet samsvarer med selskapets spesifikasjoner.

 • Holde seg oppdatert på produktkunnskap

  Innhente siste nytt om utviklinger i forbindelse med eksisterende eller støttede produkter, metoder eller teknikker.

 • Reparere IKT-enheter

  Opprettholde og reparere IKT-tilknyttet utstyr som for eksempel bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, nettbrett, mobilutstyr, kommunikasjonsutstyr, skrivere og annet datarelatert periferiutstyr. Oppdage feil, funksjonssvikt og erstatte deler dersom det er nødvendig.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved å holde konfigurasjon ved like, administrere brukere, overvåke ressursbruk, lage sikkerhetskopier og installere maskinvare eller programvare for å oppfylle de fastsatte kravene.

 • Administrere vertstjeneste for e-post

  Overvåke den daglige driften av en privat e-postplattform ved å vedlikeholde og forbedre tjenester som tilbys, f.eks. spam- og virusbeskyttelse, blokkering av reklame, nytt design av nettstedet og søkemotoroptimalisering.

 • Bruke reparasjonshåndbøker

  Bruke informasjonen, for eksempel periodiske vedlikeholdsdiagrammer, trinnvise reparasjonsinstruksjoner, feilsøkingsinformasjon og overhalingsprosedyrer, for å utføre rutinemessig vedlikehold og reparasjoner.

Source: Sisyphus ODB