Yrke IKT-tekniker

IKT-teknikere installerer, vedlikeholder, reparerer og drifter informasjonssystemer og alt IKT-relatert utstyr (bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, servere, nettbrett, smarttelefoner, kommunikasjonsutstyr, skrivere og alle eksterne nettverk knyttet til datamaskiner), og alle typer programvare (drivere, operativsystemer, programmer, apper).

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-nettverksmaskinvare

  IKT-nettverksutstyr eller datanettverksenheter, f.eks. UPS-systemer, elektriske systemer, nettverksfasiliteter og strukturerte kablingssystemer.

 • IKT-nettverksruting

  Prosesser og teknikker for å velge den beste ruten for en pakke gjennom et IKT-nett.

 • Distribuerte kataloginformasjonstjenester

  Katalogtjenestene som automatiserer nettforvaltningen av sikkerhet, brukerdata og distribuerte ressurser og kan få tilgang til opplysninger i katalogen til et datasystem.

 • Anskaffelse av IKT-nettverksutstyr

  Produkter som er tilgjengelige hos leverandører av nettverksutstyr samt metoder for å velge ut og skaffe utstyret.

 • Begrensninger for IKT-nettverkskabel

  Begrensninger, f.eks. begrensninger i avstand og resistens ved typer kabler, f.eks. fiberkabel, coax-kabel og ethernet-kabel som brukes til oppbygging av nettverk.

Ferdigheter

 • Bruke presisjonsverktøy

  Bruke elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske verktøy til presisjonsarbeid.

 • Definere regler for brannmur

  Angi regler for å styre et sett med komponenter som tar sikte på å begrense tilgang mellom grupper av nettverk eller et bestemt nettverk og Internett.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Betjene hussentral

  Betjene hussentral (PBX), et telekommunikasjonssystem i en organisasjon som setter over anrop mellom brukere på lokale linjer. Samtidig gjør systemet det mulig for alle brukere å dele eksterne telefonlinjer.

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Vedlikeholde IKT-server

  Diagnostisere og fjerne maskinvarefeil ved reparasjon eller utskifting. Treffe forebyggende tiltak, gjennomgå ytelse, oppdatere programvare, gjennomgå tilgjengelighet.

 • Implementere IKT-gjenopprettingssystem

  Lage, administrere og implementere gjenopprettingsplan for IKT-system i tilfelle krise for å hente informasjon og gjenoppta bruk av systemet.

 • Vedlikeholde IKT-system

  Velge og bruke system- og nettverksovervåkingsteknikker. Identifisere og fikse driftsproblemer. Sikre at systemets funksjoner og effektivitet samsvarer med selskapets spesifikasjoner.

 • Holde seg oppdatert på produktkunnskap

  Innhente siste nytt om utviklinger i forbindelse med eksisterende eller støttede produkter, metoder eller teknikker.

 • Reparere IKT-enheter

  Opprettholde og reparere IKT-tilknyttet utstyr som for eksempel bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, nettbrett, mobilutstyr, kommunikasjonsutstyr, skrivere og annet datarelatert periferiutstyr. Oppdage feil, funksjonssvikt og erstatte deler dersom det er nødvendig.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved å holde konfigurasjon ved like, administrere brukere, overvåke ressursbruk, lage sikkerhetskopier og installere maskinvare eller programvare for å oppfylle de fastsatte kravene.

 • Administrere vertstjeneste for e-post

  Overvåke den daglige driften av en privat e-postplattform ved å vedlikeholde og forbedre tjenester som tilbys, f.eks. spam- og virusbeskyttelse, blokkering av reklame, nytt design av nettstedet og søkemotoroptimalisering.

 • Bruke reparasjonshåndbøker

  Bruke informasjonen, for eksempel periodiske vedlikeholdsdiagrammer, trinnvise reparasjonsinstruksjoner, feilsøkingsinformasjon og overhalingsprosedyrer, for å utføre rutinemessig vedlikehold og reparasjoner.

Source: Sisyphus ODB