Yrke IKT-tilgjengelighetstester

IKT-tilgjengelighetstestere evaluerer nettsteder, programvareapplikasjoner, systemer eller brukergrensesnittkomponenter med hensyn til brukervennlighet, navigasjon og synlighet for alle typer brukere, særlig dem med spesielle behov eller funksjonshemminger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Atferdsvitenskap

  Undersøke og analyse aktuell atferd ved hjelp av regulerte og naturtro observasjoner, og disiplinerte vitenskapelige eksperimenter.

 • Applikasjonsanvendelighet

  Prosess der lærbarheten, effektiviteten, nytten og brukervennligheten til en programvare kan defineres og måles.

 • IKT-tilgjengelighetsstandarder

  Anbefalingene for å gjøre IKT-innhold og -applikasjoner mer tilgjengelige for en større gruppe mennesker, for det meste med nedsatt funksjonsevne, f.eks. blindhet eller svaksynthet, døvhet, tap av hørsel og kognitive begrensninger. Dette inkluderer standarder som retningslinjer for nettinnhold (WCAG).

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

 • World Wide Web Consortium-standarder

  Standardene, de tekniske spesifikasjonene og retningslinjene utarbeidet av den internasjonale organisasjonen World Wide Web Consortium (W3C), som gjør det mulig å utforme og utvikle nettprogrammer.

 • Menneske-maskin-interaksjon

  Studiet av atferd og samhandling mellom digitale enheter og mennesker.

Ferdigheter

 • Vurdere brukeres interaksjon med IKT-applikasjoner

  Vurdere hvordan brukerne samhandler med IKT-applikasjoner, for å analysere atferden deres, trekke konklusjoner (for eksempel om motivene, forventningene og målene deres) og forbedre funksjonaliteten til applikasjonene.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Gjennomføre forskning på IKT-brukeres aktiviteter

  Utføre forskningsoppgaver, som rekruttering av deltakere, planlegging av oppgaver, innsamling av empiriske data, dataanalyse og produksjon av materiale for å vurdere hvordan brukerne bruker et IKT-system, et program eller en app.

 • Replikere kundeprogramvareproblemer

  Bruke spesialiserte verktøy for å replikere og analysere forholdene som førte til programvaretilstandene eller -resultatene rapportert av kunden, for å gi tilstrekkelige løsninger.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

 • Måle programvarebrukervennlighet

  Undersøke om programvareproduktet er lett å bruke for sluttbrukeren. Identifisere brukerproblemer og foreta justeringer for å forbedre brukervennligheten. Samle inn data om hvordan brukere vurderer programvareprodukter.

 • Teste følelsemessige mønstre

  Oppdage ulike mønstre i følelsene til enkeltpersoner ved å bruke diverse tester for å forstå årsaken til disse følelsene.

 • Teste systemtilgjengelighet for brukere med spesielle behov

  Undersøke om programvarens grensesnitt er i samsvar med standarder og regler slik at systemet kan brukes av mennesker med spesielle behov.

 • Teste adferdsmønster

  Skjelne mellom ulike adferdsmønster til enkeltpersoner ved hjelp av ulike tester for å forstå de underliggende årsakene til adferden.

 • Bruke erfaringskart

  Undersøke alle interaksjonene og berøringspunktene folk har med et produkt, et merke eller en tjeneste. Bestemme nøkkelvariabler som varighet og frekvens for hvert berøringspunkt.

 • Levere dokumentasjon for programvaretesting

  Beskrive fremgangsmåter for testing av programvare til det tekniske teamet, og analysere testresultater for brukere og klienter for å informere dem om programvarens tilstand og effektivitet.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

Source: Sisyphus ODB