Yrke Leder, flykommunikasjon og frekvenssamordning

Flygeledere, flykommunikasjon og frekvenssamordning har ansvaret for aktiviteter og prosjekter for å muliggjøre en hensiktsmessig kommunikasjonsinfrastruktur som støtter utveksling av informasjon mellom brukere av flyrommet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Sikre effektiv kommunikasjon innen lufttrafikktjenester

  Sikre implementering av en effektiv kommunikasjonsutveksling i lufttrafikktjenester (ATS) som involverer bevegelsesområder for flyplasser. Følge prosedyrene innenfor nettverket.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Utvikle datakoblingstjenester for navigeringsformål

  Utvikle og implementere dataforbindelsetjenester og satellitt-teknologier for luft-bakke-kommunikasjon.

 • Anvende frekvensstyring

  Utvikle og forvalte flere kommunikasjonskanaler for å gi økt kapasitet på VHF-COM-båndet.

 • Administrere data

  Forvalte alle typer dataressurser gjennom hele livssyklusen ved å utføre dataprofilering, analyse, standardisering, identitetsløsning, rensing, forbedring og revisjon. Sikre at dataene er egnet for formålet ved hjelp av egne IKT-verktøy for å oppfylle kriteriene for datakvalitet.

 • Administrere program for flyvningsdatakommunikasjon

  Administrere utvekslingen av digitale data mellom flygeledere og piloter for å kunne gjennomføre flyoperasjoner på en effektiv måte, for eksempel banebasert ruting og optimale profilnedstigninger. Sikre at det er trygt å fly, og støtte kontroll og informasjonstjenester ved hjelp av datatilkobling. Gi bakkemannskapet automatiske meldinger, overføringer og ruting.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Overvåke ytelsen til kommunikasjonskanaler

  Søke etter mulige feil. Foreta visuelle kontroller. Analysere systemindikatorer og bruke diagnostiske enheter.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Koordinere tekniske standarder for global interoperabilitet

  Sikre samarbeid mellom ulike interessenter for å oppnå standardisering av tekniske og driftsmessige aspekter ved overvåkningssystemer.

 • Følge flyplassikkerhetsprosedyrer

  Følge flyplassikkerhetsprosedyrer, retningslinjer og lovverk for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

Source: Sisyphus ODB