Yrke Leder innen kriminalomsorgen

Fengselsinspektører leder driften av et fengsel. De har tilsyn med personale, utvikler og har tilsyn med kriminalomsorgens prosedyrer og sikrer at driften er i samsvar med lovbestemmelser. De utfører administrative oppgaver og legger til rette for samarbeid med eksterne institusjoner og personale som yter hjelp til institusjonen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kriminalomsorgens prosedyrer

  Rettsreguleringer og retningslinjer med hensyn til fengselsdrift, og annen kriminalomsorg.

 • Rettshåndhevelse

  De ulike organisasjonene som deltar i håndheving av loven samt lover og forskrifter om håndheving av loven.

 • Lovlig bruk av makt

  Karakteristikker ved bruk av makt, som er en lovlig doktrine som brukes av politi og hærstyrker for å regulere voldshandlinger under intervensjoner. Ved bruk av makt er det viktig å balansere sikkerhetsbehovene med etiske bekymringer for rettighetene og velværen til inntrengere eller mistenkte.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Overvåke fengselsprosedyrer

  Føre tilsyn med driften av fengsler eller andre kriminalomsorgsmetoder for å sikre at disse og personalet overholder gjeldende regelverk, med sikte på å forbedre effektiviteten og sikkerheten til institusjonen.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Bidra til utformingen av fengselsprosedyrer

  Bidra til utformingen av forordninger og framgangsmåter for drift av fengsler.

 • Vedlikeholde driftskommunikasjon

  Vedlikeholde kommunikasjonen mellom ulike avdelinger i en organisasjon, mellom personalet eller under bestemte operasjoner eller oppdrag, for å sikre at operasjonen eller oppdraget er vellykket, eller at organisasjonen fungerer godt.

 • Administrere sikkerhetsklarering

  Administrere systemene og overvåke driften av systemet for sikkerhetsklarering og personalet som arbeider for sikkerheten i anlegget for å sørge for at ingen uautoriserte enkeltpersoner får tilgang, og overvåke mulige risikoer og trusler.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

Source: Sisyphus ODB