Yrke NVOCC-speditør

NVOCC-speditører er samlegodsspeditører innen sjøhandel. De kjøper plass hos en transportør og videreselger denne plassen til mindre speditører. De utsteder lastesedler, offentliggjør tariffer og opptrer ellers som allmenne sjøfartstransportører (ocean common carriers).

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonale tariffer

  Kjenne til internasjonale tariffer, skatter eller avgifter som må betales i en bestemt klasse av import- eller eksportmaterialer.

 • Kartografi

  Studien av å tolke elementer som er avbildet i kart, tiltak og tekniske spesifikasjoner. 

 • Typer av emballasje som brukes i industriforsendelser

  Kjenne til ulike typer emballasjematerialer som brukes til industriell transport, i samsvar med typen vare som skal transporteres. Overholde regelverket for emballering av varer.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Tilordne fartøyer til forsendelsesruter

  Forstå hvordan bestemte typer skip transporterer ulike typer frakt og drives på ulike transportruter. Kjenne de nåværende maritime ruter og planlegge ankomst og avgang fra havner.

Ferdigheter

 • Bruke maritim engelsk

  Kommunisere på engelsk med sjargong som brukes i faktiske situasjoner om bord på skip, i havner og andre steder innen skipsfart.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Reservere last

  Bestille transport av last etter kundens spesifikasjoner.

 • Koordinere eksporttransportaktiviteter

  Koordinere all eksporttransport, med fokus på eksportstrategier og -tjenester.

 • Gi bud på forhåndsauksjoner

  Utarbeide og legge inn forhåndsbud, og ta hensyn til mulige spesialkrav som kjøling av varer eller transport av potensielt farlige materialer.

 • Administrere fraktgodsbetalingsmetoder

  Behandle betalingsmetoder for fraktgods i samsvar med prosedyren som må følges der betalingen skjer, rundt det tidspunktet fraktgodset skal ankomme, tollklareres og utleveres.

 • Koordinere importtransportvirksomhet

  Føre tilsyn med importtransportoperasjoner. Optimalisere importprosesser og servicestrategier.

 • Utarbeide strategier for import/eksport

  Utvikle og planlegge strategier for import og eksport i henhold til selskapets størrelse, produktenes art, ekspertise og forretningsvilkår på de internasjonale markedene.

 • Ha tilgang til fraktpriser

  Ha tilgang til informasjon om fraktpriser og kunne sammenligne opplysninger på tvers av tilbydere. Bruke disse opplysningene til å lage tilbud til kunder.

 • Forberede fraktforsendelsesrapporter

  Sette sammen og sende inn fraktforsendelsesrapporter. Inkludere detaljert informasjon om fraktforhold og frakthåndtering; rapportere problemer hvis nødvendig.

 • Kontrollere handelskommersiell dokumentasjon

  Overvåke skriftlig dokumentasjon som inneholder informasjon om kommersielle transaksjoner, f.eks. fakturaer, kredittbrev, bestillinger, frakt og opprinnelsesbevis.

 • Håndtere forsendelsespapirer

  Håndtere papirarbeid som inneholder opplysninger om forsendelser og som er knyttet til gods som skal sendes. Sikre at identifikasjonsopplysningene er fullstendige, synlige og i samsvar med alle forordninger. Kontrollere etiketter som viser produktantall, endelig bestemmelsessted og modellnumre.

 • Sikre overholdelse av forsendelsesforskrifter

  Sørge for overholdelse av forsendelsesforskrifter, regler og prosedyrer Sikre forsendelser. Garantere sikkerheten til personalet som håndterer forsendelsen.

 • Føre tilsyn med lastoppbevaringskrav

  Føre tilsyn med gjennomføringen av kravene til oppbevaring av last.

 • Anvende prosedyrer for å sikre last i samsvar med tollbestemmelser

  Bruke forskjellige prosedyrer for å oppfylle tollforpliktelsene ved transport av varer over grensene og gjennom havner/lufthavner eller andre logistikknutepunkter, for eksempel utstedelse av skriftlige tolldeklarasjoner. Bruke ulike prosedyrer for ulike typer varer og sikre at regelverket for forsendelse overholdes.

 • Administrere import- og eksportlisenser

  Sikre effektiv utstedelse av tillatelser og lisenser ved import og eksport.

 • Veie forsendelser

  Veie forsendelser og beregne maksimale vekter og dimensjoner, per pakke eller per vare, for hver sending.

 • Utarbeide konnossementer

  Utarbeide konnossementer og tilknyttede forsendelsesdokumenter i henhold til tollmessige og lovfestede krav.

 • Holde seg oppdatert om gjeldende tollregler

  Følg de siste utviklingstrekkene og endringene i tollregler og offentlig politikk knyttet til internasjonal handel.

Source: Sisyphus ODB