Yrke PR-konsulent

PR-konsulenter fungerer som representanter for kundens mål. De forsøker å overbevise lovgivende organer og makthavere om å implementere lover eller forskrifter i henhold til kundens ønsker, og forhandler med parter med potensielt motstridende interesser. De utfører analyse- og undersøkelsesoppgaver for å sikre at kundens sak håndteres på riktig måte overfor de relevante partene. De rådfører seg også med kundene om formål og policyer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

Ferdigheter

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Anvende diplomatiske prinsipper

  Anvende de prosessene som er involvert i etableringen av internasjonale traktater, ved å gjennomføre forhandlinger mellom representanter fra ulike land, der målet er å beskytte statens interesser og legge forholdene til rette for kompromisser.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Påvirke lovgivere

  Påvirke de organisasjoner og personer som er involvert i prosessen med å lage eller endre lovgivning og lover for å oppnå ønsket resultat, ved å identifisere hvilke parter man bør ha kontakt med, og bruke overbevisende metoder for å påvirke handlingene og beslutningene deres.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Gjennomføre politiske forhandlinger

  Føre debatt og argumenterende dialog i en politisk kontekst ved bruk av forhandlingsteknikker som er spesifikke for politiske sammenhenger for å oppnå ønsket mål, sikre kompromiss og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner.

Source: Sisyphus ODB