Yrke PR-konsulent

PR-konsulenter fungerer som representanter for kundens mål. De forsøker å overbevise lovgivende organer og makthavere om å implementere lover eller forskrifter i henhold til kundens ønsker, og forhandler med parter med potensielt motstridende interesser. De utfører analyse- og undersøkelsesoppgaver for å sikre at kundens sak håndteres på riktig måte overfor de relevante partene. De rådfører seg også med kundene om formål og policyer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

Ferdigheter

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Anvende diplomatiske prinsipper

  Anvende de prosessene som er involvert i etableringen av internasjonale traktater, ved å gjennomføre forhandlinger mellom representanter fra ulike land, der målet er å beskytte statens interesser og legge forholdene til rette for kompromisser.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Påvirke lovgivere

  Påvirke de organisasjoner og personer som er involvert i prosessen med å lage eller endre lovgivning og lover for å oppnå ønsket resultat, ved å identifisere hvilke parter man bør ha kontakt med, og bruke overbevisende metoder for å påvirke handlingene og beslutningene deres.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Gjennomføre politiske forhandlinger

  Føre debatt og argumenterende dialog i en politisk kontekst ved bruk av forhandlingsteknikker som er spesifikke for politiske sammenhenger for å oppnå ønsket mål, sikre kompromiss og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner.

Source: Sisyphus ODB